«Nei til sosialisering av gruvedriften og mineralnæringen»

Høyres fylkestingsrepresentanter, Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg, svarer på Trøndelag SVs leserinnlegg om mineralnæringen.

Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg (H).  Foto: Privat

Meninger

Skrevet av Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg, fylkestingsrepresentanter (H)

Trøndelag Høyre har lenge vært en pådriver for en mer aktiv satsing på mineralnæringene i Trøndelag. Så sent som i juni fikk vi fylkestingets støtte for å opprette en linje for stein- og mineralfag på Oppdal videregående skole. Det er nemlig ved å skaffe godt kvalifisert arbeidskraft og bygge gode veier fylket kan bidra aller best til en god utvikling av mineralnæringene i distriktene.


Ønsker storsatsing på et statlig mineralselskap

Les leserinnlegget til leder i Trøndelag SV, Siv Furunes, og fylkestingrepresentantene fra samme parti, Rakel S. Trondal og Torgeir Strøm, her.

 

Høyre sier nei til SVs forslag om et statlig gruveselskap. Det offentlige skal fastsette rammebetingelser som ivaretar miljøet og andre samfunnsinteresser. Private egner seg vanligvis best til å drive næringsvirksomhet med overskudd som via skatteseddelen igjen  bidrar til samfunnet.

Mineralnæringen er en viktig bidragsyter til dagens og fremtidens produkter, og Høyre vil legge til rette for økt mineralproduksjon i Norge innenfor strenge miljøkrav. Også havbunnens mulige mineralrikdom kan gi betydelig verdiskaping. Forskning og utviklingsarbeid kan utløse mer av det enorme potensialet på havets bunn.

Høyre vil legge vekt på hva kommunene ønsker når det gjelder gruvedrift. Vi ønsker derfor ikke som SV å stoppe gruveprosjekter med stor lokal oppslutning som kan gi verden mineraler vi trenger og lokalsamfunnet arbeidsplasser.