Stå vakt om Ilfjellet!

Det er nå tid for å stå opp for fjellområdene våre. Nå truer vindkraftindustrien også Ilfjellet.
Meninger

Skrevet av Skrevet av Roger Tunold Bergsli:

Så lenge jeg kan huske tilbake har friluftslivet vært en viktig del av den jeg er. Før jeg tok mine første skritt satt jeg i bæremeis på ryggen til far min, og turene gikk gjerne til Ilfjellet, og fjellområdene rundt. Ilfjellet er en fjellverden jeg har en dyp tilhørighet til og kjenner godt gjennom utallige turer året rundt.

Med henvisning til Nils Faarlunds bok; Friluftsliv - en dannelsesreise, er det å verne om naturen, og dens egenverdi, et uttrykk for et vennskap med stedet. Og vennskap, det forplikter.

Vindkraftindustriens naturødeleggelser har etter hvert blitt synliggjort og kommet på dagsorden. Mye takket være forsvarere for, og venner av, den intakte og frie naturen. Folk som har stått opp for «sine» fjell og skoger.

Løsningen på de klimaendringer vi mennesker har skapt er ikke å rasere intakte økosystemer og ødelegge naturen med tap av naturmangfold som konsekvens.

Utbygging av fornybare energikilder, mot en mer bærekraftig framtid, må være en del av løsningen. Ikke en del av problemet. Vi må med andre ord både hindre tap av naturmangfold og løse den menneskeskapte klimakrisen. FN sine rapporter om naturens tilstand på vår felles klode viser med all tydelighet at dette haster.

Nå truer vindkraftindustrien også Ilfjellet. Lokalavisene på Oppdal skrev før jul om vindkraftselskap som har tatt kontakt med grunneiere i Rennebu for å sjekke muligheter for vindkraftindustri i Ilfjellet. Theodor Caspari starter sitt dikt med; «Stå vakt om naturen! Slå angrepet ned! Dem opp mot de hissige hjerner! - La fjellvidda hvile i soldagens fred - i dryss av de evige stjerner!»

Det er nå tid for å stå opp for fjellområdene våre. Og «stå vakt» om Ilfjellet og Gynnildfjellet, ja hver knaus, myr og ur i det som til sammen danner en mangfoldige og levende fjellnatur.

Dette er fjellrypas hjem og tamreinens vinterbeite. Det er ørretvak, fjellvåkskrik og heiloens blåtoner ei juninatt. Vi er mange som stadig drømmer oss dit. Om det er sjumilsutsikten fra ilfjelltoppen, brattliene i Gynnildfjellet eller en sommerdag ved sæterbuene på Fossan som lokker, er ilfjellområdet en unik og sårbar fjellverden vi må verne om.

Selv om vindkraftindustrien truer våre fjellområder, gir det håp og optimisme å se at et informasjonsmøte om vindkraft i Rennebu, som ble arrangert av initiativtakerne bak «Nei til vindindustri i Rennebu» på Berkåk 6. januar i år, samlet ca. 70 engasjerte personer. En stor takk til dere som tok initiativet til dette møtet!

Fire kommuner grenser mot ilfjellområdet; Rennebu, Midtre Gauldal, Melhus og Orkland. Jeg håper at engasjementet og mobiliseringen mot vindkraftindustri i Ilfjellområdet forenes på tvers av kommunegrensene, også lokalpolitisk. Til et klart og tydelig nei til vindkraftindustri i Ilfjellet!


Reineier frykter for følgene av vindmøller

Maja Britt Renander hadde et følelsesladet innlegg da vindkraftmotstandere hadde informasjonsmøte på Berkåk.Utbygger avslår å svare på konkrete spørsmål

Men avviser at det foreligger prosjektplaner for vindkraft i Rennebu.