Enda mer «vent og se»?

Vi har vært tålmodige lenge og nå er det nok.
Meninger

Skrevet av Kari Melby, hytteeier

Adressa lanserer i lillelederen torsdag 23.januar et nytt treffende slagord: «Oppdal – vent og se».  Det er svar på ordfører Espnes sitt åpne brev til folket, der han ber om tålmodighet. Ordføreren mener kommunen ikke kan prioritere å sørge for gode skispor fordi den har så mange andre og viktige(re) oppgaver å ivareta. Disse oppgavene krever ressurser og koster penger. Det må være å snu saken på hodet: dersom Oppdal skal løse oppgavene innenfor helse og omsorg, skole og oppvekst og infrastruktur, må den være attraktiv for hyttefolket. Hytteeiere gir skatteinntekter og betydelig næringsvirksomhet, det er stor omsetning knyttet til tomtekjøp, hyttebygging, varer og tjenester i Oppdal.

Godt løypetilbud er kanskje det aller viktigste for at Oppdal skal framstå som en attraktiv hyttekommune. Det må grunneiere, fastboende og politikerne snart ta inn over seg. Hytteeiere forventer – selvsagt og med god grunn – et godt løypetilbud. Det lå som en forutsetning da vi anskaffet hytte. Vi føler oss lurt. Det er ikke bra, verken for oss eller for kommunen, når vi ikke blir glade og fornøyde, men tvert imot sinte og frustrerte, når vi drar på hytta.

Kommunen bør – tvert imot hva ordføreren skriver – prioritere et godt løypetilbud. Det gjelder ikke bare på Gjevilvassvegen og langs Skarvatnet, men også ut til Pilen i vest. Vi må ha et godt løypenett som ikke tvinger oss til å kjøre bil for å komme på ski.  Vi er flere som begynner vi å tvile på om det er her vi vil være. Og vi er noen som drømmer om en handelsboikott for å demonstrere forbrukermakt. Vi har vært tålmodige lenge og nå er det nok.