Endelig greide vi å komme fram til en løsning for pelsdyrnæringen

Mange pelsdyrbønder har et ønske om å få gå videre. Det hadde vært uforsvarlig å dra dette ut i tid.

Innleggsforfatter Guro Angell Gimse er ny landbrukspolitisk talsperson for Høyres stortingsgruppe, medlem av næringskomiteen.  Foto: Privat

Meninger

Av Guro Angell Gimse (ny landbrukspolitisk talsperson for Høyres stortingsgruppe, medlem av næringskomiteen)

Endelig greide vi å komme fram til en løsning for kompensasjon for pelsdyroppdrettere som må avvikle sin næring. Dette hadde vi ikke greid uten at bransjen selv har gitt viktige innspill og spilt oss politikere gode.

Det er fortsatt sånn at å avvikle pelsdyrnæringen ikke er Høyres politikk. Nå er situasjonen blitt sånn og vi må gjøre det beste ut av det. Som gårdbruker selv vet jeg noe om den tilknytningen og stoltheten som ligger i det å drive landbruk. Gjennom generasjoner forvalter vi gård og grunn og setter vår ære i å videreføre gården og driften i en litt bedre stand enn da man selv tok over. Når denne rekken brytes, uten at man har valgt det selv, må det oppleves som en stor krise.


Pelsdyrbonden fra Oppdal: - Stemningen er bedre enn på lenge

Øystein Storholm er forsiktig med å juble for høyt før det nye kompensasjonsforslaget er endelig vedtatt. Likevel påpeker han hvor stolt han er av sine kolleger, som har stått på og kjempet for full kompensasjon i lang tid.


Jeg vil berømme pelsdyrbransjen for innspill og måten de har samarbeidet med omgivelsene på. Jeg vet at dette har vært en veldig tøff tid med stor usikkerhet. 

Jeg har møtt mange pelsdyroppdrettere og fått mange gode innspill og vil spesielt trekke fram Øystein Storholm (Oppdal), Martin Ishoel (Oppdal), Bjørnar Berg (Byneset), Knut Selbekk (Orkland), Ole Ysland (Orkland) og Lars Ole Bjørnbet (Orkland). Fra første møte vi hadde med pelsdyroppdretterne for ett år siden, på Oppdal, og fram til i dag har de stått på og spilt oss politikere gode.

Mange pelsdyrbønder har et ønske om å få gå videre. Det hadde vært uforsvarlig å dra dette ut i tid. Vi i Høyre er nå veldig glad for at vi har funnet en løsning sammen med Frp, KrF og Venstre og med det  satt strek for spørsmålet om kompensasjon

Vi har nå fått på plass en ordning som gir forutsigbarhet. Jeg håper vi bidrar til håp for de som må avvikle sin næring og at det nå er mulig å se lys i enden av tunnelen.


Sp har tro på flertall for økt erstatning til pelsdyrbønder

Frp lander onsdag sitt syn på hvor mye pelsbøndene skal få i erstatning. Ap og Sp presser på for å få partiet med på å gi bøndene langt mer enn dagens ordning.