Kvinner er gull for landbruket

Har du noen gang hørt uttrykket gårdskjerring? For noen en hedersbetegnelse, men for andre en kilde til frustrasjon. Kanskje spesielt for de som er bønder og kvinner. En mann som driver gård omtales bare som bonde, og det samme burde vel gjelde for kvinner?

Ingvill Dalseg, Elin Agdestein og Guro Angell Gimse vil med dette innlegget slå et slag for kvinner i landbruket.   Foto: Kjell Ivar Knutsen

Meninger

Det snakkes mye om likestilling og inkludering av kvinner, særlig i forbindelse med kvinnedagen. Vi burde kanskje snakke mer om det, også i relasjon til landbruket. Av alle som driver gårdsbruk i Norge, er det kun 16 prosent kvinner, og i hele verdikjeden rundt gårdsbruk er over 90 prosent menn.  Vi er overbevist om at en jevnere kjønnsfordeling vil være en styrke i landbruket.

Det finnes tradisjonelt både strukturelle og kulturelle grunner for at kvinner ikke har deltatt i større grad. Tradisjonelt har landbruket vært mannsdominert. Tidligere generasjoner har gjerne, i beste mening, rådgitt sine døtre om at bondeyrket er for tungt. Konsekvensen har gjerne vært at guttene har tatt over. I alle deler av samfunnet har vi enda struktur og kultur som henger igjen. Hva med lik lønn for likt arbeid?

Flere kvinner må løftes inn i landbruket. Vi trenger mangfoldet og gevinstene det gir. Vi ser allerede at flere kvinner i landbruket har bidratt til en enorm økning og stor suksess innen lokalmat, økologiske varer, grønn omsorg, helse og utdanningstilbud på gårdene. Spesielt i Oppdal står det sterke kvinner bak lokalmatproduksjon, både produsenter og foredlere. Denne satsningen er en viktig inntekt for landbruket og har gitt bonden flere bein å stå på. Vi skal trekke frem rollemodellene, hardtarbeidende kvinner. De baner vei for morgendagens bønder, og er forbilder for den oppvoksende generasjonen, som også skal ta viktige yrkesvalg.

Visste dere at kvinnelige bønder i langt større grad tar med seg mannen i arbeidet, slik at det blir flere aktive bønder på gården? Det kan være med på å skape et levende og aktivt landbruk. Vi trenger videre utvikling, innovasjon og forvaltning av norsk matproduksjon. Vi mangler sårt faglærte i hele kjeden, fra produksjon til ferdig produkt.

Vi møter stadig stolte ambassadører og hardtarbeidende bønder som står på for å sikre oss den beste maten. Trygg, ren og god mat, produsert med god dyrehelse. Driftige bønder, kvinner og menn.

Vi benytter kvinnedagen, til å slå et slag for flere kvinner inn i den viktige verdikjeden rundt matproduksjon!

Skrevet av:
Ingvill Dalseg - fylkespolitiker i Trøndelag fylkeskommune (H)
Elin Agdestein - Stortingsrepresentant og medlem av Høyres landbruksnettverk
Guro Angell Gimse - Stortingsrepresentant og leder av Høyres landbruksnettverk