Mannsdominerte arenaer i offentlig sektor

Børge Dahle svarer på Odd Nybergs kritiske leserinnlegg etter ansettelsen av Marit Bjerkås.

Børge Dahle svarer Odd Nyberg.   Foto: Katrine Silseth Naas

Meninger

Svar til Odd Nyberg.


- Hvor mange bedrifter har den nye næringskoordinatoren startet?

Odd Nyberg er kritisk til ansettelsen av Marit Bjerkås som kultur- og næringskoordinator i Rennebu kommune.


Ser vi på listene for ordførere fra 1837 i Oppdal og Rennebu dukker det opp to kvinnenavn Kirsti og Tora. Like manndominert lister vil en finne dersom en søkte etter ledere som har fått tildelt ansvar i ulike kanaler for næringsutvikling i kommunene. Hvor vellykket dette har vært kan absolutt diskuteres.

Tradisjonelt kan en akseptere at kvinner får ansvaret for kultur og miljøsektoren, men at unge samfunnsengasjerte kvinner skal ha ansvaret for koordinering av næringsutviklingsarbeidet i kommunen oppleves som uhørt for noen.

Nasjonalt har vi fått kvinner i ledelsen av NHO og Innovasjon Norge. Lokalt er det unge kvinner som leder Næringshagen. De engasjerer seg i utvikling av et  Innovasjonssenter i sentrum. Kan det ikke bli for mye av innovasjon og nytenkning?

Naturen skal erobres.  Få en bensinstasjon inne ved Gjevilvasshytta  så vi kommer oss fram med våre mannssymboler - store biler og traktorer, større jo bedre.

Fra irritasjon og fleip til fakta

Kommunene trenger innovasjon og nytenkning i sitt næringsutviklingsarbeid. Vi går en framtid i møte som krever helhetlig  samfunnsforståelse. Om en person har brukt første del av sitt voksne liv til politisk samfunnsengasjement er ikke en diskvalifiserende kompetanse. For små kommuner i særdeleshet, er bred erfaring og nettverksbygging innen offentlig forvaltning en uvurderlig kompetanse for å lykkes med utviklingsarbeid.

Det handler også lite om å ha en erfaring fra å ha startet eller ha drevet en egen bedrift. Det viktige i enhver koordineringsstilling er å ha evnen til å bygge relasjoner og ”åpne dører” til de aktuelle kompetente nettverk.  Det øker muligheten for å få realisert gode ideer og prosjekter.

Å forstå framtidens utfordringer er grunnlaget for å utvikle et bærekraftig næringsliv tilpasset naturens begrensning for ressursutnyttelse. Det betyr at et forbruk av Co2 produserende virksomheter må reduseres. I denne sammenheng er kulturnæringer en åpenbar mulighet for kommuner som har store naturgitte forutsetninger. Både Rennebu og Oppdal kan bygge sin framtid på en reflektert utvikling basert på fritidsopplevelser og lokal tradisjon.

Jeg tror unge kvinner er godt sikket til å bidra i denne utvikling  - ingen grunn til bekymring! Ha en fin feiring av 8.mars


Varaordføreren er Rennebus nye kultur- og næringskoordinator

Varaordfører Marit Bjerkås er tilbudt stillingen og har takket ja.