Faresignal for vindkraft

Vi i de fire kommunene som kan bli rammet – Meldal, Rennebu, Midtre Gauldal, Melhus – må stå sammen.

Bilder av vindkraftpark på Roan  Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm

Meninger

Skrevet av Helga Gilberg, medlem av Nei til Vindindustri i Rennebu MotvindNorge

Faren for vindkraftutbygging i Ilfjellet, Gynnildfjellet og kanskje Ramsfjella er ikke blitt mindre selv om Regjeringa skrotet Rammeplanen for vindkraft på land i høst. Tvert om. Vi vet at både Norsk Vind Energi og Fred. Olsen Green Power har snust på mulighetene. Nå har NVE foreslått å endre reglene for å gi konsesjon, og olje- og energiminister Tina Bru legger opp til hastebehandling. Bare 12 dager etter at hun fikk NVE-forslaget inviterer hun til møte for å drøfte vindkraft.


- Du redder ikke miljøet ved å ødelegge naturen

Pågående aktører fortsetter å kontakte lokale grunneiere, selv om kommunen har sagt nei til vindkraftutbygging i våre fjell.

 

Det jeg synes er mest betenkelig, er at Rammeplanen nå skal være utgangspunkt for videre utbygging. Det vil si at de 13 områdene som planen peker ut, igjen er aktuelle for vindkraft. NVE ønsker at alle vindkraftverk innen hvert område – fylke eller region - skal behandles samlet. Både kommunene og særlig fylkeskommunen skal trekkes mer med i det regionvise godkjenningsregimet. For en skeptiker er det lett å tenke seg at de dermed kan bli gisler uten mulighet til å protestere.

Forslaget gjør det også klart at NVE ønsker seg færre brysomme høringsuttalelser. Flere steder nevnes «konfliktdempende tiltak». Ett av dem er «samrådsgrupper» hvor lokale folk, organisasjoner og kommuner skal få informasjon om vindkraft. Samtidig blir det lagt opp til at høringssvar bare kan gis digitalt og på standard skjemaer. Så skinndemokrati er et ord som raskt dukker opp i en tvilers sinn.

Vi i de fire kommunene som kan bli rammet – Meldal, Rennebu, Midtre Gauldal, Melhus – må stå sammen. Når det gjelder NVE og OED sine planer, må vi la vår røst bli hørt når det trengs. Og slutte opp om MotvindNorge som nok vil fortelle minister Tina Bru hvor skapet egentlig skal stå.


Reineier frykter for følgene av vindmøller

Maja Britt Renander hadde et følelsesladet innlegg da vindkraftmotstandere hadde informasjonsmøte på Berkåk.