Høyre vil skape pasientenes helsetjeneste

Med Høyre i regjering får flere behandling, og hjelpen kommer raskere enn før.

Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H)  Foto: Høyre

Meninger

Skrevet av Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H)

Høyre vil skape pasientenes helsetjeneste. Alle pasienter skal oppleve å bli sett, hørt og forstått. Du skal forvente å få behandling når du trenger det. Med Høyre i regjering får flere behandling, og hjelpen kommer raskere enn før. Vi må fortsette jobbe for å få ventetidene ned og gi pasientene raskere behandling, fremfor å svekke viktige pasientrettigheter, slik Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol tar til orde for i Opdalingen 7. mars.

Det viktigste for meg er at mennesker som har behov for helsehjelp, får god hjelp når de trenger det. Følelsen av å stå utenfor arbeidslivet mens du venter på behandling, er frustrerende for de som opplever det og et tap for samfunnet. Derfor har det vært et mål å redusere ventetidene sånn at flere kan få behandling raskere. Det har vi fått til gjennom å legge til rette for økt aktivitet i sykehusene, fritt behandlingsvalg og en god sykehusøkonomi.

Vi blir flere eldre, og flere trenger behandling i helsetjenesten. Det skulle bare mangle at alle gode krefter får slippe til for å gi oss et godt helsetilbud. Det er ikke viktig hvilken logo det er på skjorta til de som behandler deg – det viktigste er at du får den hjelpen du trenger, uten å måtte betale mer enten du velger offentlig eller privat.

Fritt behandlingsvalg gjør at du og jeg kan velge behandlingssted selv i hele Norge når vi har fått henvisning for behandling av for eksempel spiseforstyrrelser, hjerteutredning eller grå stær. Vi kan velge mellom ulike private og offentlige aktører, og de private aktørene du kan velge mellom er selvsagt godkjent av det offentlige.

Det betyr kortere ventetider for flere pasienter. Når det står folk i kø hos det offentlige, samtidig som det er ledig kapasitet hos private er det uforsvarlig å ikke benytte seg av den ledige kapasiteten. Selvfølgelig skal det offentlige ta regningen, enten du får behandling i et offentlig eller privat sykehus med offentlig godkjenning.

Denne rettigheten til å velge som gir deg god behandling raskere, vil Arbeiderpartiet ta fra deg. For meg er det uforståelig at Kjerkol ønsker å kjempe for å svekke viktige pasientrettigheter. Arbeiderpartiet styrer mot et todelt helsevesen der det er lommeboka di som bestemmer hvilken hjelp du får: Enten kan du stå i kø i det offentlige helsevesenet, eller du kan betale for å snike foran i køa hvis lommeboka di er stor nok. Det er konsekvensen av å fjerne fritt behandlingsvalg. Det er en usosial og urettferdig politikk.

Helsetjenesten er til for pasientene. Høyre vil skape pasientenes helsetjeneste. Det gjør vi gjennom å gi sykehusene god økonomi og holde fast ved viktige pasientrettigheter, ikke bygge de ned.