- Å forandre reglene for tilskudd til Frivilligsentralene, vil i verste fall bety nedleggelse

Lions Club Rennebu er bekymret for fremtiden til Frivilligsentralen i bygda.

I slutten av august hadde varaordfører i Rennebu, Marit Bjerkås (Ap), Hanne Gaup Lein fra Midtre Gauldal arbeiderparti, daglig leder ved Midtre Gauldal frivilligsentral, Trude Heggdal, daglig leder ved Rennebu frivilligsentral, Maj Britt Svorkdal Hess, Knut Gunnes (frivillig), rennebuordfører Ola Øie, og leder i Trøndelag Aps valgkomité, Jorodd Asphjell, et møte hvor de diskuterte fremtiden til frivilligsentralene.  Foto: Jan Are Melgård

Meninger

Skrevet av Lions Club Rennebu

Fra 1. januar 2021 vil staten forandre reglene for tilskudd til Frivilligsentralene. For Rennebus vedkommende vil det bety en vesentlig nedskjæring av offentlig tilskudd. I verste fall kan det bety nedleggelse av sentralen.

I Rennebu har den blitt svært viktig for det frivillige arbeidet i kommunen. Den har også blitt et møtested for mennesker som søker sosialt samvær. I et samfunn der møteplassene blir stadig færre, har Frivilligsentralen en viktig funksjon. Et sted der du kan komme for å møte andre mennesker for å prate, for å tilby dine tjenester for andre, eller be om hjelp til noe du selv ikke makter.


- Dette er gull for befolkningen i Oppdal

Bua Oppdal låner ut det meste av sports- og friluftsutstyr gratis.- Vi må bruke de hjelpemidlene som finnes, for å fungere i hverdagen

Oppdal og Rennebu hørsellag har investert i to teleslynger, som skal kunne leies hos frivilligsentralene.

 

For at dette skal fungere må en slik møteplass være åpen hele dagen, og den må bemannes med i det minste en fast lønnet person som har oversikt over det frivillige arbeidet som må ledes fra sentralen. Av de faste aktivitetene som ledes fra sentralen kan nevnes: ledsagertjeneste, matombringing, varekjøring, hjelp på Helsesenteret, formiddagstreff på Voll og Berkåk, frisktrimlunsj, babysang, utstyrssentral og kino. I tillegg er det flere aktiviteter man kan lese om på sentralens hjemmeside.

Vi i Lions Club Rennebu, i likhet med mange andre lag og organisasjoner, benytter lokalene til møter på kveldstid. Også på dagtid brukes lokalene til ulike arrangementer. Da Rennebu for noen år siden fikk mange nye landsmenn, var Frivilligsentralen viktig med språkkafe og utleie av tur/sportsutstyr.

I en periode på cirka 30 år har det vært tverrpolitisk enighet om statens tilskudd til frivilligsentraler. Staten har betalt 60 prosent av lønnsutgiftene til daglig leder i full stilling pluss driftsutgifter. Dette utgjorde 414 000 kroner for hver frivilligsentral i 2018. Etter de nye reglene vil kommunene få 35 kroner for hver innbygger. Dette betyr at kommuner med over 11 800 innbyggere får økt støtte mens mindre kommuner får redusert støtte.

I følge opplysninger fra Norges Frivilligsentraler er det 466 frivilligsentraler fordelt på 306 kommuner. Det frivillige arbeidet i Norge er stipulert til å ha en verdi av 75 milliarder kroner hvorav pensjonistenes innsats er verdsatt til 25 milliarder. Det er ikke alt frivillig arbeid som kanaliseres gjennom frivilligsentralen, men  mange av aktivitetene som ikke har med hobbyaktiviteter å gjøre  blir ivaretatt av sentralen.

Når vi ser hvor viktig Frivilligsentralen har blitt, er det med stor bekymring vi ser fram til hva som vil skje neste år.


- Ja til lokal frivillighet?

Maj Britt Svorkdal Hess ved Rennebu Frivilligsentral svarer på leserinnlegget til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.- Bekymret for frivilligheten ute i distriktene

Representanter for arbeiderpartiet, både sentralt og i fylket, møtte lederne av Rennebu og Midtre Gauldal frivilligsentraler for å høre om konsekvensene av regjeringens planer om å omdisponere de årlige statlige tilskuddsmidlene som betales ut til frivilligsentralene i Norge.