Dobbelt bokholderi for hyttefolket

Kommunene vil ha inntektene fra hyttefolket, men sier nei til kostnadene.

Illustrasjonsbilde av hyttefelt ved Skarvannet.  Foto: Bjørn Andreassen

Meninger

Skrevet av «Hytteeier»

Det henger ikke på greip at hyttekommunene på den ene siden fortetter hytteområdene med stadig flere hytter samtidig som de frasier seg ansvaret for helseberedskap for hyttefolket i tilfelle det oppstår kriser. Hytteforbudet er ikke begrunnet som smitteverntiltak, men som helseberedskap. Man er redd for at det ikke skal være kapasitet til å behandle egne innbyggere. For å forsterke det hele sender Rennebu kommune, den 22.mars ut følgende melding til alle hytteeiere: 

Inn- og utreise i Rennebu

Viktig melding fra kommuneoverlegen, nye bestemmelser samt presisering av tidligere vedtak. Gjelder fra søndag 22.mars kl. 12.00 til 28.mars kl 12.00.

Vedtaket betyr at du som ikke har fast bolig/bosted eller arbeidssted i kommunen forbys å overnatte her. Videre betyr det 14.dagers karantene for alle innbyggere i Rennebu som reiser utenfor kommunegrensa og kommer tilbake, uavhengig av varighet på reisen. Unntak for bl.a pendlere. Dere som allerede er på dagsbesøk i nabokommuner i dag, må naturligvis ha anledning til å komme tilbake uten karantenetid, da det er kort varsel på dette vedtaket. Se nettside: https://www.rennebu.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/oppdatert-informasjon-om-koronavirus/#heading-h2-1rR             Nå blir det innreisebegrensninger i Oppdal og Rennebu

Ordførerne i Rennebu og Oppdal er dypt bekymret for den nye «hytteforskriftens» påvirkning på smittespredningssituasjonen.


Ordføreren understreker ved alle anledninger at hyttene er viktig for kommunen og legger til rette for fortetting i stor stil. Kommuneplanens arealdel åpner døra nesten på vid gap, man godkjenner utbygging, viktige vernehensyn teller ikke lenger, det varsles ytterligere planer i tiden framover. Kommunen ønsker altså mange flere hytter, men tar ikke konsekvensen av det gjelder helse. Inntektene for grunneierne er svimlende millionbeløp, skatteinntektene øker, kommunefinansene styrkes. Innføring av eiendomsavgift på hytter begrunnes av ordføreren blant annet i forventede helsekostnader knyttet til hyttefolket, jfr lederartikkel/julehilsen i et tidligere Rennebunytt. 


Nye skjerpende tiltak: Tilreisende får ikke overnatte i Oppdal

Krisestaben gjør nye skjerpende grep for karantene- og oppholdsbestemmelsene i Oppdal kommune i forbindelse med koronasituasjonen.Situasjonen viser at kommunen driver dobbelt bokholderi; de vil ha inntektene men sier nei til kostnadene. Det forbauser at kommunen ikke kan dokumentere beredskap i helsesektoren som tar hensyn til at det er 2000 hytter i kommunen. Det ville vært normalt at et forbud som de varsler begrunnes i hvordan gjeldende planverk for helsetjenester til hyttene svikter i dagens situasjon. Eller er det slik at de ikke har slike planer og at de faktisk er totalt uforberedt? Hvilke økonomiske konsekvenser er beregnet av mulig smitte blant hyttefolket sett opp mot for eksempel årlige millioninntekter fra hytte-eiendomsavgifter? Den dagen meldingen ble sendt ut var det i alt 2 dokumentert smittede i Rennebu.


Foreslår endringer i hytteforbudet til påske

Norsk Hyttelag har i dag overlevert helseministeren et forslag til en ny regulering som skal gjøre at folk kan få dra på hytta i påska.