Hva er Oppdals lokale krisepakke?

Høyre-politiker Ingvill Dalseg stiller spørsmål til formannskapet i Oppdal.

Varaordfører i Oppdal og fylkespolitiker, Ingvill Dalseg (H).   Foto: Fredrik B. Lange

Meninger

Skrevet av Ingvill Dalseg (H)

Næringslivet i Oppdal er påvirket som følge av Covid-19. Til tross for store statlige krisepakker er det stor usikkerhet for næringslivet vårt og det er vår oppgave som politisk ledelse, å ta aktiv del og bidra med tiltak.

Oppdal Høyre vil derfor stille spørsmål ved hvilke konkrete tiltak Oppdal kommune kan stille opp med. Hva kan kommunen bidra med som vil avlaste næringslivet for en periode, hva er Oppdals lokale krisepakke?


- Nå handler det om å holde hjulene i gang

Reduserer åpningstidene og for første gang på 35 år har Berkåk Veikro måtte ty til permitteringer.

 

Her er Oppdal Høyres, spørsmål og forslag til handling:

  • Har Oppdal kommune investeringer for 2020 som kan forseres, som kan være til gode for næringsaktører som nå må permittere ansatte, eller?
  • Kan vi utsette første termin på eiendomsskatten med 3 måneder for alle næringsaktører som er påvirket av Covid-19?
  • Kan kommunen utsette kommunale avgifter for bedrifter som er rammet av endringer pga. Covid-19?
  • Kan Oppdal kommune sette av midler til kriserådgivning, eksempelvis i samarbeid med Nasjonalparken næringshage, kr 100 000. Dette for alle næringsdrivende i Oppdal, som nå opplever utfordringer – ikke bare de som Nasjonalparken Næringshage allerede har kontakte med, kan få rådgivning og bistand.  
  • Er det behov for at NAV, i en periode får bistand med saksbehandling? Kan kommunen i denne perioden bistå NAV med saksbehandling? 
  • Kan det være en hjelp om kommunen betaler sine regninger til lokale bedrifter fortløpende, og ikke på forfallsdato for å avhjelpe likviditeten i næringslivet?
  • Bør formannskapet opprette et «krisefond», hvilke midler kan eventuelt avsettes til dette? Mindreforbruk 2019?
  • Kan kommunedirektøren legge frem en redegjørelse for de ulike næringssektorene i Oppdal kommune, hvilke omstillingsbehov, hvem permitterer og hvilke tiltak kan vi som kommune gå inn med?

- Jeg er bekymret og føler virkelig med bedriftene

Rennebu Næringsforening ber først og fremst om at vi tar vare på hverandre og at alle tenker lokalt når de handler.