Blir det ikke forandring nå «dør» Oppdalsmuseet

I disse «koronatider» er det særs viktig at vi ser bakover og tar vare på de erfaringene vi fikk i fortiden.
Meninger

Skrevet av Ole Halseth

Nedbyggingen av Oppdalsmuseet. Det er ikke vanskelig å slutte seg til, å sørge over at museet er inne i en svært negativ utvikling.

Radarparet som styrer, diktatorisk, vil ikke ha innblanding av eldre oppegående oppdalinger som har lang erfaring med gamle hus og alt det antikke utstyret som er samlet og tatt vare på.

De er villig til å fortelle og praktisere for nye generasjoner hvordan samfunnet fungerte for flere hundre år bakover!

Men det haster, disse personene tynnes raskt ut på alder og ikke minst de gir opp for all motarbeidelsen selv om museet er folkets eiendom.

I disse «koronatider» er det særs viktig at vi ser bakover og tar vare på de erfaringene vi fikk i fortiden.

Men, det er ikke forsent å snu, en stor del av Oppdals befolkning krever nå at ordføreren og kommunestyret møtes straks og vedtar nye regler for drift av museet og da på en demokratisk måte, men særs viktig uten partipolitikk.

Blir det ikke forandring nå «dør» museet og befolkningen orker ikke å møte opp der i framtiden!


Måtte avvise folk i døra da knivmakeren skulle hylles

Fullt hus for Nils Karlsen og hans hyllest.Ny giv for Oppdalsmuseet

Ønsker å skape en ny giv og et nytt engasjement rundt frivillig arbeid på museet.