Mer enn noen gang trenger vi at kvaliteten på tjenestetilbudet opprettholdes, og vi må være villige til å betale det det koster

Stiller spørsmål til Ingvill Dalseg og Mari Holm Lønseth angående om staten virkelig stiller opp for kommunene for å kompensere for skattesvikt og inntektsbortfall under koronakrisen.

Ingvild Vikan, SV.  Foto: Privat

Meninger

Skrevet av Ingvild Vikan, Oppdal SV

Vi kan regne i SV også, selv om dere i Høyre kanskje er bedre på det da. Men tallenes tale er klare: Kommunens Sentralforbund anslår at kommunene taper 27 milliarder på krisen forhold til de 10,8 som kom i revidert statsbudsjett på tirsdag.

Kan dere i H svare meg på hvordan nåværende velferdstilbud i kommunene skal sikres med et så stort sprik?

Hvordan oppnå dette «magiske regnestykket»?

Er det effektivitetskravet i kommunesektoren som skal fylle inntektsbortfallet?

Skal det legges opp til en lavere lønnsvekst, slik at nøkkelpersonell slik som sykepleiere og renholdere ikke får den fortjente lønnsveksten? 

Var det bare tomt prat at alle var enige om at nøkkelpersonell bør få bedre lønn, når vi under krisa så hvor viktige disse yrkesgruppene er og skjønte hvor dårlig lønn de har?

Og lavere prisvekst, hvordan vet vi at vi får det og kan regne med at det  skal gi ekstra inntekter for kommunene?

Dette er alvorlig, har vi en regjering som ikke forstår at det er i kommunene at kjerneoppgaver til innbyggerne i velferdsstaten produseres og utføres?

Barnehager, skoler, helse og omsorgstjenester.

Det er staten som sitter på «pengesekken», men det er kommunen som har etterslep i form av tapte skatteinntekter.

Nå, mer enn noen gang trenger vi at kvaliteten på tjenestetilbudet opprettholdes, og vi må være villige til å betale det det koster.

Trysil, som er en sammenlignbar kommune for Oppdal når det gjelder folketall og satsning på turismen melder ordføreren at de antagelig må stenge skoler, legge ned sykehjemsplasser og øke eiendomsskatten om det ikke kommer mer penger fra staten.

I Oslo og Stavanger legges revidert budsjett fram i neste uke. Regnestykket går ikke i hop og det blir i realitet kutt i tjenester om det ikke kommer mer penger.

Jeg syns Høyreregjeringen med Erna i spissen har håndtert krisen godt  hittil, men om de ikke skjønner alvoret i dette og kompenserer det kommunene trenger for å opprettholde gode tjenestetilbud, er det ganske skuffende.

Høyre kan snakke så varmt dere vil om betydningen av gode velferdstjenester, men det blir ikke troverdig når dere i regjering ikke vil gå  med på å dekke opp for det det koster. Det er dette som kalles å svikte kommunene og la innbyggerne betale prisen i form av dårligere tjenestetilbud.


Feil SV, dette er påstander uten rot i virkeligheten!

Staten stiller opp for kommunene og det skal Høyre i regjering fortsette å gjøre.Regjeringen svikter kommunene - igjen

2020 viser seg å være et unntaksår vi ikke har sett maken til og det kommer til å henge ved i lang tid framover.