- Saklig kritikk av regjeringen må være lov

Det er en meget alvorlig situasjon landet er oppe i og det er viktig at kommunene er best mulig rustet økonomisk for å håndtere dette.
Meninger

Skrevet av Ingvild Vikan, Oppdal SV

SV er ikke opptatt av å kritisere regjeringen, tvert i mot sier vi at vi er fornøyde med Erna og regjeringens jobb så langt.

Saklig kritikk av regjeringen må være lov uten å bli beskyldt for å være mest opptatt av å kritisere og å finne problemer. Det er en meget alvorlig situasjon landet er oppe i og det er viktig at kommunene er best mulig rustet økonomisk for å håndtere dette.

Det er i kommunene velferdstjenester produseres. Kuttes det ned på dem, er det innbyggerne som betaler prisen.

SV påpeker at det er skuffende av regjeringen DERSOM inntektstapene for kommunene ikke blir kompensert i sin helhet slik det ser ut i revidert statsbudsjett som kom 12.5.


 

Det er ikke TRIKSING med tall og bruke KS beregning for inntektstap for hele  året 2020. Kommunene må nemlig vite i god tid i forveien hva de har av midler for å kunne planlegge og dimensjonere sine velferdstjenester.  Derfor blir det riktig å ta utgangspunkt i totalt tap for hele 2020.

Viser til eksemplet fra siste innlegg  der både Trysil , Oslo og Stavanger legger opp til kutt i velferdstjenester om regjeringen ikke kommer opp med en forutsigbar kompensasjon som tilsvarer svikten i inntektene


Mer enn noen gang trenger vi at kvaliteten på tjenestetilbudet opprettholdes, og vi må være villige til å betale det det koster

Stiller spørsmål til Ingvill Dalseg og Mari Holm Lønseth angående om staten virkelig stiller opp for kommunene for å kompensere for skattesvikt og inntektsbortfall under koronakrisen.

 

At Høyre regner med at det blir et nøkternt lønnsoppgjør, viser nok en gang at de ikke vil avlønne og verdsette den jobben helsepersonell, renholdere og andre i viktige nøkkelstillinger gjør under coronakrisen.

Vet at lønnsoppgjøret ikke avgjøres av partiet H, regjering eller storting. Men det er tross alt dere som har statsministeren og kan gi signal til lønnsforhandlingene om bedre avlønningen for nøkkelpersonell. Noe som vil veie svært tungt.

Har ikke sagt at det er et hån av Høyre at dere påpeker at lønnsveksten blir lavere i år.

Det SV påpeker er at vi må få høyere lønnsvekst, og få opp lønna for nøkkelpersonell innen helse, renhold, handel, transport og matprodusenter.

 Yrker som er kjempeviktig for helseberedskap, samfunnssikkerhet og matforsyning.


Det er godt å høre at Høyre vil kjempe for at kommunene skal få den kompensasjonen de trenger for å gi gode tjenester til siden innbyggere.


Velkommen etter!


Feil SV, dette er påstander uten rot i virkeligheten!

Staten stiller opp for kommunene og det skal Høyre i regjering fortsette å gjøre.

 

Regjeringen svikter kommunene - igjen

2020 viser seg å være et unntaksår vi ikke har sett maken til og det kommer til å henge ved i lang tid framover.