Har vi virkelig behov for bedre arbeidsforhold?

Verneombud og tillitsvalgte setter fokus på hvorfor det er viktig at Høgmo og Pikhaugen kommunale barnehager oppgraderes.

Høgmo Barnehage.  Foto: Bjørn Andreassen

Meninger

Refererer til sak i lokalavisene 13. og 14. mai 2020.

Med dette ønsker personalet i Høgmo og Pikhaugen kommunale barnehager å poengtere hvorfor det er behov for ny barnehage i Høgmo og renovering av Pikhaugen.

Kjernen i saken handler om at det må bygges ny barnehage i Høgmo og renoveres i Pikhaugen for å bedre arbeidsforholdene for personalet.

Bedre arbeidsforhold = mer fokus på barna, økt trivsel og bedre psykisk helse for ansatte.

Byggenes alder og slitasje krever ressurser fra de voksne for å ivareta barns sikkerhet og gir økte driftsutgifter.

Vi ønsker å synliggjøre hvordan vi har det i dag.

Dagens situasjon er at personalet i Høgmo og Pikhaugen ikke har egne garderober for hverken menn eller kvinner. Vi har også dårlige toalettforhold, for små pauserom, for få arbeidsplasser til planleggingsarbeid etc. og manglende møterom.

Dette er bare noen av standardkravene som ikke oppfylles etter dagens krav.

Nei, vi har kanskje ikke per dags dato behov for flere barnehageplasser, men vi har et stort behov for bedre arbeidsforhold til de ansatte.

Vi ønsker bygdas politikere velkommen til å besøke oss.


Vennlig hilsen

Verneombud og tillitsvalgte fra fagforbundet og utdanningsforbundet ved Høgmo og Pikhaugen kommunale barnehager.