Hvorfor utsatte vi saken om Aktivitetsparken?

Kommunestyret utsatte saken til høsten.

Her ser vi skissen av hvordan aktivitetsparken på Berkåk blir.  

Meninger

Skrevet av Eli Krogstad, kommunestyrerepresentant for Venstre

Aktivitetsparken er under arbeid og vil bli et fantastisk supplement til de andre tilbudene vi har i Rennebu. Den vil bli tilrettelagt for alle aldre og fungere som et fint sentrumsnært treffpunkt for store og små.

Rennebu var en av tre kommuner som var så heldige å få tildelt ca. 3 millioner fra kulturdepartementet til dette nærmiljøtiltaket. Dette var en skikkelig gavepakke som vi skal være stolte og glade for. Kulturdepartementets tilskudd var ikke fullfinansiering av prosjektet, så vi manglet fortsatt penger.


 

Trønderenergi er en stor og viktig bedrift her i Rennebu. Akkurat nå er de i ferd med å investere mange millioner og vil bli Nordens mest moderne driftssentral for fornybar energi. De har i tillegg, over tid, investert millioner i oppgradering av vannkraftverkene i Orklavassdraget. Trønderenergi var villig til å gå inn i prosjektet vårt med et betydelig beløp og ville naturligvis at dette skulle bli synlig i aktivitetsparken. Derfor; Trønderenergi Arena. Dette har vært diskutert siden tilsagnet fra Trønderenergi ble kjent og det er ikke uvanlig at store bidragsytere får sin signatur i slike prosjekter.


Da vi skulle behandle saken i kommunestyret, ble det stilt spørsmål om en slik avtale eventuelt kunne tidsbegrenses, samt at kommunestyret ønsket mer informasjon om driftskostnader og vedlikehold av parken og hvem som skal ha ansvaret for dette. Disse spørsmålene gjorde at vi utsatte hele saken til høsten.


- Dette vil gi et løft til alle elever i Rennebuskolen

Aktivitetsparken på Berkåk skal opp til behandling i kommunestyret.