«Sami rights matter!»

- At samer er mindre verdt enn «oss andre», er ikke et menneskesyn som er samfunnet vårt verdig i 2020, skriver Helga Gilberg i dette innlegget.

- Det er sjelden rasismen mot samene kommer så åpent til uttrykk som i kommentarene til Øyfjellet- og Fosen-utbygginga, skriver Helga Gilberg.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Meninger

Skrevet av Helga Gilberg, Berkåk

Verden over har det vært demonstrasjoner i kjølvannet av Floyd-drapet i USA. Også her i landet. Det har kommet sterke reaksjoner både fra politikere og «vanlig folk» - ikke fra minst ungdommer mot den rasismen som eksisterer også her til lands. «Black lives matter!»


Viktig å ta oppgjør med denne rasismen mot mennesker med annen hudfarge enn oss «hvite nordmenn». Men en gruppe blir ikke nevnt: Samene.


Jeg bodde i Finnmark på 70-tallet og var sjokkert over hvordan folk omtalte samene. Naivt nok trodde jeg det hadde endret seg på 2000-tallet. På Øyfjellet i Vefsn foregår en storstilt og omstridt utbygging av vindkraft. Arbeidet som er i gang, har hindret reinflyttinga fra vinter til sommerbeite. Vefsn Ungdomsråd tar nå til orde mot sterkt rasistiske kommentarer på Facebook(FB)-sida til gruppa «Medvind – Bygg ut Øyfjellet». Også i FB-gruppa «Stopp vindkraftindustriens rasering av Fosenhalvøya!» har det kommet hets mot samene. Reindriftsfamiliene på Fosen mister livsgrunnlaget på grunn av vindkraftverkene på Storheia og i Roan.


Utbygger avslår å svare på konkrete spørsmål

Men avviser at det foreligger prosjektplaner for vindkraft i Rennebu.

 

For 30 år siden var Norge det første landet som undertegnet ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter. Den er fastsetter bl.a. samisk rett til å prioritere sin egen utvikling og kultur. Grunnloven vår krever at samisk språk, kultur og arbeidsliv sikres. Likevel tillater myndighetene at det bygges og planlegges vindkraftverk i reinbeiteområder fra Trøndelag til Finnmark. Av vindkraftkonsesjoner som er gitt, er vel 30 i reinbeiteområder, og flere er planlagt. -Reinbeite som bygges ned, er tapt for alltid. Det kan aldri skapes nytt reinbeite, skriver Aina Bye i «Reindriften i Trøndelag i dag»


Det er sjelden rasismen mot samene kommer så åpent til uttrykk som i kommentarene til Øyfjellet- og Fosen-utbygginga. Men den fins i alt for mange miljø. Vi må alle heve stemmen og si fra når vi møter slike holdninger. At samer er mindre verdt enn «oss andre», er ikke et menneskesyn som er samfunnet vårt verdig i 2020. Dette kan vi ikke godta!


Takk til Dag Máhtenjárga for at jeg får bruke hans slagord som tittel.


Reineier frykter for følgene av vindmøller

Maja Britt Renander hadde et følelsesladet innlegg da vindkraftmotstandere hadde informasjonsmøte på Berkåk.