Hvordan forbereder Rennebu seg på nye epidemier?

Det er ikke tvil om at planverk, beredskap med mer må styrkes.

- Rennebu kommune er etter hvert blitt en stor hyttekommune og jeg lurer derfor på om vi hytteeiere blir involvert i dette arbeidet, skriver innleggsforfatteren. 

Meninger

Skrevet av Kåre Georgsen

Året 2020 har vært et spesielt år for alle i og med koronapandemien. Det er ikke å overdrive at verden er forandret som en følge av dette på mange vis.

Som hytteeier i Rennebu er jeg interessert i vite hva Rennebu kommune har av planer og hvilket arbeide som blir gjort for å møte slike og lignende utfordringer i framtiden? For det er ikke tvil om at planverk, beredskap med mer må styrkes.

Rennebu kommune er etter hvert blitt en stor hyttekommune og jeg lurer derfor på om vi hytteeiere blir involvert i dette arbeidet?


Disse bedriftene i Oppdal og Rennebu måtte permittere under koronakrisen

En oversikt fra NAV viser hvilke bedrifter som har fått lønnskompensasjon.Far og datter syklet 42 mil for å besøke besteforeldrene

For å komme seg til familien i Rennebu valgte Per Husan og datteren Live Glosli Husan (11) en litt utradisjonell rute.