Rennebu kommune og pandemisituasjonen

Som kommune så øver vi på slike situasjoner og forsøker å være så godt forberedte som mulig og forsøker å ha så utfyllende planer som mulig.

Kommunedirektør Per Øivind Sundell og ordfører Ola Øie.  Foto: Jan Inge Flå

Meninger

Skrevet av Ola Øie, ordfører

Jeg takker for spørsmål angående pandemi og hva Rennebu kommune tenker å gjøre i fremtiden om nye pandemier vil oppstå eller vi vil oppleve lignende situasjoner. Det har vært en spesiell tid for Rennebu kommune, en hel nasjon og en hel verden. Land, fylker og kommuner har løst dette på forskjellige måter og vi vil i ettertid kanskje få svar på hva som vi lykkes med, eller ikke lykkes med.

Les også: Får hytteeierne være med på koronaarbeidet?

Som kommune så øver vi på slike situasjoner og forsøker å være så godt forberedte som mulig og forsøker å ha så utfyllende planer som mulig. Vi vil nok også i Rennebu kommune måtte se på planverket i forhold til den meget spesielle tiden. Vi må evaluerere det vi har opplevd. Hvordan vi vil gjennomfører og involverer forskjellige grupperinger i dette arbeidet er det for tidlig å uttale seg om.


Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke befolkningen og hytteinnbyggerne for stor forståelse i denne pandemitiden.