Hund som jager og dreper sauer er mye verre enn annet rovdyr

Våre sauer har mange store utfordringer i utmarka gjennom en sommer
Meninger

Skrevet av Olav Edvin Heggvold, leder for Sør-Trøndelag sau og geit

Utfordringene står i kø for sauene som beiter i utmarka gjennom sommeren. Den store utfordringen de fleste plasser tidligere har vært rovdyrangrep og stor tap på grunn av det. Dette problemet vedvarer som tidligere.

Men vi har fått flere andre ting som gjør det utrygt for sauene og beite i utmarka. Det største problemet er løshunder. Hver eneste dag leser vi enten i en avis eller på nett om hunder som har vært løse og enten skadet eller drept sauer. Det virker som om enkelte har mistet helt respekten for båndtvangen. Dette er helt uakseptabelt. Hunder som jager sauer og som blir observert mens de gjør det, burde blitt avlivet med en gang. Jeg synes at hund som jager og dreper/skader sauer er mye verre enn annet rovdyr. Dette på grunn av at når en hund gjør dette så er det hundeeieren som ikke har gjort jobben sin. En oppfordring til alle hundeeiere: hold hunden i bånd så vi slipper slike dyretragedier.


Hund angrep flere sauer - én sau død

En hund tok seg inn i en innhegning, og flere sauer ble angrepet.

 

En annen ting som har utviklet seg i negativ retning de siste årene er at hvis en er uheldig å kjøre på en sau eller et annet dyr så kjører en bare videre og unnlater å varsle om påkjørselen. Dette er også helt uakseptabelt. En skal være klar over at hvis en blir oppdaget og en klarer å bevise at en bilfører har gjort det så mister en førerkortet. Om et dyr blir påkjørt så vil det i de fleste tilfeller leve, og tenk på de store lidelsene et slikt påkjørt dyr vil ha.

Så til slutt må jeg få kommentere saken om sauer i Hauka som angrep en hund. Denne saken fikk store oppslag i media. For det første så er dette et resultat av at hytteeierne i området driver og gir mat til sauene ved hyttene sine. Dette fører til at sauen blir mere nærgående. Så ble det sagt at en ikke synes det var trygt at barna gikk med hunder i det aktuelle området. Barn skal vel ikke ha med seg hunder alene i et beiteområde for sau.

Toppen var uttalelsen fra stasjonssjefen i Gauldal politidistrikt der hun oppfordret lederen av velforeningen i det nevnte området om å ta kontakt med saueeierne med forespørsel om de kunne flytte sauene til et annet område. Denne uttalelsen sier alt om hva den nevnte stasjonssjefen vet om det som kalles beiterett. Ellers så viser politiet ganske liten interesse for sakene hvis det er en hund som jager og dreper sau. Disse sakene blir som regel henlagt på grunn av manglende bevis.


Hyttefolk frykter at sauer angriper hunder

Sorte får er mistenkt for hundeangrep ved hytteområde.