Bør hunder som jager og skader sau avlives?

Kanskje man heller skulle legge om kursen og jobbe for en kultur der folk føler de kan melde fra til saueeier og få en sjanse til å gjøre opp for seg?

Are Endal Rognes.  Foto: Privat

Meninger

Skrevet av Are Endal Rognes – hundeutvalget i Opdal Jæger og Fiskarlag

Olav Edvin Heggvold pekte i et leserinnlegg 30.07.2020 på et økende problem med løse hunder som jager og skader sau på beite. Dette er rammer årlig sauebønder flere steder og er sterkt beklagelig. Når det så kommer til løsningen på dette problemet er Heggvold sin medisin følgende: «Hunder som jager sauer og som blir observert mens de gjør det, burde blitt avlivet med en gang». Her tror jeg det finnes bedre løsninger. En hund er i dag for de aller fleste et familiemedlem som man er sterkt knyttet til. Dersom du skulle være så uheldig at akkurat din hund jaget og/eller skadet sau på beite tror jeg terskelen for å si fra om dette vil være veldig høy hvis du vet at hunden din må bøte med livet for det. Da er det kanskje for mange mer fristende å tie om det enn å melde fra, selv om dette selvsagt ikke er riktig. Enkelte hunder bør sikkert avlives etter slike hendelser, men det må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er også en vesentlig forskjell på om hunden er bevisst sluppet løs i et beiteområde i båndtvangsperioden eller om den har rømt fra en hundegård, slitt seg fra båndet ell.


Sjef for elleve tusen medlemmer

Kjell Erik Berntsen fra Nordskogen i Rennebu er inne i sitt fjerde år som styreleder i landets nest største landbruksorganisasjon.

 

Kanskje man heller skulle legge om kursen og jobbe for en kultur der folk føler de kan melde fra til saueeier og få en sjanse til å gjøre opp for seg? Jeg velger å tro at de fleste ønsker å gjøre opp for seg når slike ting inntreffer. At hunden jager og skader bufe er enhver hundeeiers verste mareritt. At hunden avlives retter heller ikke opp saueeiers tap, men en ansvarlig hundeeier som erstatter skadene sin hund har påført er i hvertfall mye nærmere å gjøre det.


Hyttefolk frykter at sauer angriper hunder

Sorte får er mistenkt for hundeangrep ved hytteområde.

 

Uansvarlige hundeeiere er ikke bare til ulempe for husdyreiere og dyrene som rammes. En annen part som lider under dette, er de seriøse hundeeierne som samvittighetsfullt holder sin hund i bånd og forsvarlig inngjerdet i de delene av året der dette er pålagt. Svaret på uønskede hendelser med løse hunder har tidligere vært å stadig forlenge båndtvangstiden utover høsten, flere steder ut oktober måned. Siden problemet er økende kan vi kanskje tenke oss at dette ikke fungerer helt etter hensikten. Om folk ikke får det med seg eller driter i båndtvangsbestemmelsene vet ikke jeg, det er sannsynligvis begge deler. I denne sammenhengen er det gledelig å se at Norsk Sau og Geit har lagt om kursen fra å påpeke at alle må respektere båndtvangen, til kampanjen «God dyrevelferd for alle» med #hundibånd. Denne er langt mer innbydende og forklarende. Jeg tror dette er veien å gå, god informasjon som treffer de det gjelder.

Så hvem gjelder dette? Jeg våger påstanden at de som slipper hundene sine løse i utmarka i båndtvangsperioden med dyr på beite ikke er de lokale hundeeierne. Er man oppvokst i ei bygd med aktivt landbruk har man gjerne kjennskap til blant annet sauehold og de mulige konfliktene mellom sau og hund. Mange har nære familiemedlemmer og kjente som driver med nettopp sau. Da slipper man ikke bare hunden sin løs og satser på at det går bra. Man tar sine forholdsregler og følger det lovverket som er gitt. Er dette like selvsagt for folks om kommer utenfra og kanskje bare er her på ferie? Er det like selvsagt for tilreisende som kanskje ikke har beitende sau i nærområdet til daglig? Her finnes det vel både seriøse og useriøse hundeeiere av begge kategorier, men kanskje er dette noe en burde undersøke og lære av. Kanskje burde politiet legge ned en ekstra innsats i å ta de hensynsløse hundeeierne som ødelegger for både dyr, husdyreiere og seriøse hundefolk. Da kunne en kanskje lære noe om hvem det er som bryter båndtvangsbestemmelsene og hvordan en kan nå frem til disse.

Det finnes også metoder for å lære hunden sin å ikke jage sau. En av disse er såkalt aversjonsdressur. Her blir hunden sluppet i en innhengning med sau iført et elektrisk halsbånd som gir hunden strøm dersom den jager eller angriper sau. Fungerer dette optimalt lærer hunden å holde seg unna sau. De som virkelig tar problematikken med sau og hund på alvor er jakthundfolket. Dette er dedikerte hundefolk som bevisst går til anskaffelse av en hund med gitte egenskaper. Dette gjør at man i mye større grad vet hva hunden er i stand til. Dette tror jeg ikke gjelder alle andre hundeeiere i like stor grad. «Min hund er da så snill, den ville aldri skadet noen», er en tanke jeg tror flere har. Sannheten er at de aller fleste hunderasene, også de som i dag brukes som familiehunder, en eller annen gang har vært brukshunder, til for eksempel gjeting eller jakt. Dette gjør at de har medfødte instinkter som gjør at de i rette situasjon kan bli trigget til å for eksempel jage en flyktende sau.

Opdal Jæger og Fiskarlag arrangerte på forsommeren aversjonsdressur på sau. Da var det sju hunder som deltok. I runde nummer to som avholdes snart er det så langt tre hunder som er påmeldt. Det er veldig rart at ikke flere av hundeeierne i en av Norges største sauekommuner ønsker å teste sin hund under kontrollerte forhold for å se om den er interessert i å jage sau. Og i så fall prøve å venne den av med det. Dette er ikke forbeholdt jakthunder, men er åpent for alle raser.

Dette får bli en oppfordring til hundeeiere om å respektere båndtvangsbestemmelsene som er gitt. De er der av en grunn og skal følges. Da sikrer vi dyr på beite mot unødvendig skade og lidelse, og husdyreierne for tap. I tillegg slipper seriøse hundeeiere å bli svartmalt for andres feil. Kanskje er god og målrettet informasjon veien å gå for å få bukt med dette problemet. Det er i hvert fall verdt et forsøk.


Hund angrep flere sauer - én sau død

En hund tok seg inn i en innhegning, og flere sauer ble angrepet.