En unik mulighet for Rennebu kommune

Veikryss er fysiske og psykiske punkt som bidrar til økt aktivitet i området hvis det blir tilrettelagt.

Ulsberg.   Foto: Kvass-foto

Meninger

Skrevet av Rennebu Senterparti

Rennebu Senterparti vil synliggjøre at vi ønsker næringsaktivitet i hele kommunen. Dette gjelder både å ta vare på og styrke den næringa som vi allerede har, og bidra til at det etableres ny. Som en tommelfingerregel må det være slik at næringa selv må få lov til å bestemme hvor de ønsker å etablere seg, så lenge det ikke går utover viktige ressurser og verdier som bl.a jordbruksområder, viktige natur- og kulturmiljøer/områder. Røtter til et bestemt bygdelag kan være viktig for den som ønsker å ta sjansen på å investere i næring. Rennebu Senterparti har arbeidet hardt med å få etablert en stilling i Rennebu som skal arbeide for næring i kommunen, som vi nå endelig har fått til i samarbeid med andre partier.

Vi er nå inne i en spennende tid der vi har muligheter til å bidra til at det skapes nye attraktive næringstomter i kommunen vår i forbindelse med E6 utbyggingen. Rennebu har to viktige veikryss, på Berkåk og Ulsberg, og disse blir berørt. Veikryss er fysiske og psykiske punkt som bidrar til økt aktivitet i området hvis det blir tilrettelagt. På Berkåk skal det nå bygges næringsarealer som vil bidra til verdiskapning i kommunen vår, og skape flere arbeidsplasser som vi sårt trenger.

På Ulsberg møtes hovedveiene E6 og Rv3. Nye Veier ønsker å flytte krysset på Ulsberg til Langbrekka, mellom Innset og Ulsberg. Stedet er mye mer egnet terrengmessig til å bygge næringsarealer enn dagens kryss. Dette området er lett å se fra veien, som er viktig for besøksrettet næringer. Et veisideanlegg ved det nye krysset vil være en magnet for annen næring og bidra til verdiskapning i kommunen vår.

Rennebu Senterparti mener det er viktig at vi nå signaliserer til Nyeveier at vi ønsker et større næringsareal ved det planlagte krysset og får et samarbeid med dem. Et næringsareal på Langbrekka vil gi optimisme og en sterkere ryggrad for Rennebu. Det er nå vi har sjansen!

Vi håper alle andre partiene i Rennebu også ønsker å bidra til mer verdiskapning i hele kommunen vår, og gripe denne unike muligheten ved det nye E6/Rv3 krysset!