Går i spissen for de kriserammede: - Vi er forpliktet til å yte hjelp

Leder i KrF Oppdal, Heidi Pawlik Carlsson  Foto: Jan Are Melgård

Meninger

I en overfylt flyktningeleir er mer enn 15.000 mennesker, mange av dem mindreårige barn, rammet av en krise. Det lille de hadde av jordiske verdier har brent opp. Nødvendigheter som er avgjørende for at de kan leve videre, er borte. Her er det mennesker med en uendelig verdi både for Gud og mennesker. 

Vi er både i stand til å hjelpe, og vi kan!

Oppdal KrF ber innstendig om at KrF tar ansvar og går i spissen for å hjelpe de kriserammede flyktningene i Hellas. Vi i verdens rikeste land, med en kristen og humanistisk bakgrunn og livsgrunnlag, er forpliktet til å yte hjelp.

Ordførere rundt om i landet har signalisert at de har plass, ressurser og mulighet til å ta imot familier med mindreårige barn.

Oppdal KrF ber om at KrF sentralt, med vår barne- og familieminister i spissen, går i bresjen for å sette opp «hvite busser», som kan redde barnefamilier i en fortvilt situasjon. 

Oppdal KrF utfordrer andre lokallag fra KrF om å ta lignende initiativ overfor vårt parti med bønn om hjelp for mennesker i krise.

Med vennlig hilsen

Oppdal KrFU , v Elias Morken, leder

Oppdal KrF, v Heidi Pawlik Carlsson, leder