Når er så raskt som mulig?

Oppdal kommune har en propp i sentrum som utfordrer utbyggere.

Gruppeleder Pål Sæther Eiden, fylkespolitiker Ingvill Dalseg og nesteleder hovedutvalg vei Henrik Kierulf.  Foto: Katrine Silseth Naas

Meninger

Skrevet av Trøndelag Høyre, nesteleder hovedutvalg vei Henrik Kierulf, gruppeleder Pål Sæther Eiden og fylkespolitiker Ingvill Dalseg

Næringslivet har gjort og må gjøre store investeringer for å flomsikre sine bygg. Brannstasjonen kan ikke bygges, da Ålma bru kan demme opp for mulig 200 og 1000-årsflom.

I januar foretok hovedutvalgsleder for vei, Hallgeir Grøntvedt fra Senterpartiet, befaring av Ålma bru, sammen med bl.a ordfører og administrasjon i Oppdal. Sitat fra hovedutvalgslederen etter befaringen: «En uholdbar situasjon som vi må løse så raskt som mulig. Med tanke på kravene som stilles i dag og at kommunen per nå ikke får lov til å utvikle sentrum på grunn av flomfaren, så er det klart at vi må komme fram til en løsning på dette. Sånn kan vi ikke ha det. Oppdal skal selvfølgelig få på plass en ny brannstasjon og å utvikle sentrum på en god måte, sier Halgeir Grøntvedt (Opdalingen 11 januar 2020). 8 måneder senere ser saken ut til å være uløst og uavklart.

Nå er det brannstasjonen som haster i Oppdal, nye brannstasjoner bygges i hele fylket, for å innfri kravene til mannskapets sikkerhet. Brannfolk og feiere er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke sykdommer og lunge- og luftveislidelser enn befolkningen ellers. Eksponering for helseskadelige kjemikalier i brannrøyk antas å være årsaken til at det er slik. Nye brannstasjoner innfrir krav til skitten og ren sone og avanserte vaskemaskiner, for å beskytte brannmannskapet. Dette er en av grunnene til at ny brannstasjon «brenner».

Det gleder Høyre å lese i dagens utgave av avisa Opp, at Senterpartiet vil prioritere Ålma bru i neste års budsjett. Høyre prioriterer fylkesveinettet i hvert budsjett og ser frem til at Senterpartiet følger Høyre i denne saken.