Minister – med all respekt, jeg mener du tar feil: Det jeg sier stemmer.

Ordføreren svarer Klima- og miljøministeren.
Meninger

Skrevet av Geir Arild Espnes, ordfører i Oppdal

Jeg ser at Klima- og miljøministeren har svart meg (for eksempel avisa Opdalingen https://www.opdalingen.no/meninger/2020/10/09/Lokal-forvaltning-av-verneområda-på-Dovrefjell-22796323.ece) på min refleksjon om lokal forvaltning (avisa Opp https://opp.no/2020/10/debatt/dette-ma-det-bli-slutt-pa/), selv om dette ikke var noe spørsmål fra min side. Det jeg kom med vare en refleksjon over saker jeg har sett. Det er beskrivelser av hendelser.

Jeg ser ministeren henger seg opp i det jeg har sagt om Dovrefjellfeiringen og middagen. Men det var jo kun et eksempel på hvordan presset mot lokal forvaltning viser seg fram. Jeg godtar forklaringen angående denne hendelsen, men når lokal forvaltning gjennomgående skyves til side, så fester det seg et inntrykk av at den ikke blir tatt hensyn til. Og så blir opplevelsen deretter. Så jeg tenker han velger sin vinkling for å slippe unna å direkte ta opp mine påstander om en for mager lokal forvaltning, og at den egentlige forvaltningen i stor grad gjøres av sentrale byråkrater.

Ministeren sier at «Forvaltninga av norske verneområde skjer i samspel mellom sentrale miljøstyresmakter og lokale verneområdestyre. På den måten tar vi lokale omsyn samtidig som vi tar vare på fellesskapets interesser. I dei aller fleste tilfella fungerer dette utmerkt. Det synest eg vi alle kan vere glade for.». Og akkurat da er han ved sakens kjerne, og han ser det jeg setter fingeren på, uten å ville ta konsekvensen av det, eller ta det inn over seg.

Det gjelder spesielt setningen «På den måten tar vi lokale omsyn samtidig som vi tar vare på fellesskapets interesser». Det er dette med lokale omsyn kontra en lokal forvaltning jeg er på jakt etter. Klima – og miljødepartementet skal kunne lage regler i det store, uten å styre med det små. Det er lokal forvaltning jeg peker på, ikke at sentrale saksbehandlere skal ta «lokale» omsyn eller hensyn. Vi vil gjøre jobben med forvaltning lokalt, ikke bli tatt hensyn til. Dette gjelder både verneområdestyrer, nasjonalparkstyrer og kommunene. Vi mener oss kompetente til å ta forvaltningen.

Jeg tenker ikke på oss i lokalsamfunnene som noen det fra sentralt hold eller hos saksbehandlere «ovenfra» skal tas hensyn til; dette tar vi sjøl, vi som bor her og har lokalkunnskapen; vet hvor det er mest snø, hvor dyretråkkene går og hvor det er mest sårbart. Hvis vi styrket lokal forvaltning, så kunne vi snu det hele på hodet; den lokale forvaltningen «kunne ta hensyn til» sentrale forordninger. Dette er slik lokal forvaltning tar ansvar for skole, helse og infrastruktur. Så: Minister – med all respekt, jeg mener du tar feil: Det jeg sier stemmer.