Vi heier på den nye lokalavisa

Næringslivet er avhengig av en god lokalavis og lokalavisa er avhengig av sterkt lokalt næringsliv. Så enkelt og så vanskelig.

Mohammed Khoshnau og Per Inge Maridal ved Autotal i Oppdal.  Foto: Jan Are Melgård

Meninger

Per Inge Maridal, daglig leder i Autotal, Oppdal

Polaris Media som eier Opdalingen, kjøpte seg inn i lokalavisa OPP i Oppdal tidligere i år og fra nyttår av blir det kun én lokalavis etter 18 år med aviskonkurranse. Selv med kun en avis er konkurransen betydelig. Det skal bli spennende å følge den nye redaksjonen og lokalavisa for å se om de positivt kan utnytte konkurransefortrinnet det vil være å stå uten andre konkurrenter enn sosiale media.


Lokale mediehus møter knallsterk konkurranse fra plattformer som Facebook og Google både på innhold og kanskje spesielt innen annonsemarkedet. Mulige forretningsmodeller for fremtidige lokalaviser fremstår som usikre og de kommer av samme grunn til å være dynamiske. Utfasing av papirversjon, abonnement, gratis tilgang, andel av pluss-saker, innholdsmarkedsføring, tradisjonelle annonser, ny teknologi, nye sosiale plattformer, endrede sosiale plattformer, grad av innholdsspesialisering, geografisk nedslagsfelt (kanskje enda mer lokalt), endring av leservaner og mye mer er faktorer som spiller inn for å forme fremtidens lokalaviser.

Samarbeid med lokalt næringsliv

Uansett forretningsmodell, kommer en ikke unna samarbeid med lokalt næringsliv. Om brukerne skal lese avisen gratis eller via abonnement (eller kombinasjoner av disse), vil det være et sterkt behov for å samarbeide med lokale næringsaktører som annonserer.

Koronakrisen har for alvor satt fokus på hvor viktig lokalmarkedet er for det lokale næringslivet og ikke minst det å være synlig i det samme markedet. Der ligger det selvfølgelig muligheter for både lokalavis og næringsliv.

Vi trenger en lokalavis

Oppdal har som andre lokalsamfunn, behov for profesjonelle lokale presseorgan. Skulle vi bli overlatt til å benytte sosiale medium som «nyhetskilder», vil vi etterhvert erfare demokratiske problem i forhold til hvilke «virkeligheter» vi blir presentert. Medium som selekterer hva vi er interessert i å lese om, og ikke minst selekterer bort det de tror vi ikke er interessert i, fremstår som gyselige. Men vi vet at det dessverre er slik sosiale medium fremstår i dag. Hvis vi mener at vi trenger en lokalavis, er det også viktig at lokalt næringsliv benytter seg av mulighetene en lokalavis gir for synliggjøring.

Autotals uheldige møte med lokalpressen tidligere i år

Autotal AS, som driver på Oppdal ble startet i 2017 og vi har hatt en fin utvikling som har skapt arbeidsplasser og aktivitet bygda vår. I løpet av tre år har vi mer enn fordoblet våre driftsinntekter og omsatte for nesten 60 millioner i 2019. I 2020 kommer vi igjen til å sette salgsrekord og omtrent 10% av bilene selges til oppdalinger.

Vi jobber hver dag med å ha fornøyde kunder og noen av våre fremste suksesskriterier er gode innkjøp, hardt og målrettet arbeid og ærlighet. Tidligere i år fikk vi dessverre et ublidt møte med lokalpressen. En av våre få kunder som var misfornøyd med vår service, gikk til Opdalingen og fikk godt synlig spalteplass med en tittel som sa at kunden ble forsøkt svindlet av bruktbilselger. Videre i artikkelen ble det fremsatt en rekke udokumenterbare påstander om våre tjenester og om den aktuelle hendelsen, som vi slett ikke kjente oss igjen i.

Vi tok raskt kontakt med avisen etter at den kom på trykk og sa hva vi mente om alle de udokumenterte påstandene som ukritisk var publisert fra en misfornøyd kunde. Vi hadde fått muligheten for tilsvar i artikkelen, men den eneste endringen redaksjonen gjorde etter publisering, var å endre «svindlet» til «lurt» i tittelen.


Fremdeles kan man lese i artikkelen:

«- Jeg regner med dette ikke er første gang de prøver seg på noe sånt. Jeg ser også for meg at det er mange som kan finne på å gå på dette, når forhandlerne sier at de har funnet diverse feil med bilen og tilbyr seg å overta problemet for skampris.»

Det er utrolig at en journalist kan få seg til å skrive en slik udokumenterbar ytring fra en part i saken, som selvfølgelig er destruktiv for oss som virksomhet av de som virkelig tror på dette.

En artikkel som kun dokumenterte ord mot ord i en uoverensstemmelse mellom en kunde og leverandør, som vi fra vår side ikke kjente oss igjen i. Vi følte umiddelbart denne artikkelen som belastende for vår næringsvirksomhet og vi fikk noen dager senere komme tilbake med en egen artikkel hvor vi forsøkte å gi vår fulle versjon av saken.

Les vårt tilsvar noen dager senere her: - Vi klarer ikke å ha dette hengende over oss


Men i et lokalmarked hvor mange kjenner mange, var skaden allerede skjedd med det vi oppfattet som en presseetisk slurvete og frynsete fremstilling av vår virksomhet. Vi håper den fremtidige redaksjonen bruker litt mer tid på slike historier. Hvis man skal skrive om en lokal bedrift, hvor skadepotensialet for usanne rykter og udokumenterbare påstander er så stort, bør man virkelig kunne dokumentere og ha belegg for innholdet.

Vi hilser den nye lokalavisa hjertelig velkommen

Vi krysser fingrene for at man greier å balansere faktorer som pressens samfunnsansvar, etikk, redaktørplakat, objektivitet, samfunnsengasjement, positivitet, bidrag til samfunnsutvikling, vekst og næringslivssamarbeid. Man bør mest mulig sørge for vanntette skott mellom relasjonene «avisredaksjon og næringsliv» og «annonsesalgs-avdeling og næringsliv».  Med det for øye håper vi den nye avisa også ønsker å fremme lokalt næringsliv ved å finne gode samtidshistorier, selvfølgelig uten at det redaksjonelle innholdet fremstår som umerket innholdsmarkedsføring.

Vi har respekt for at dette kan bli en krevende balansegang, men mener dette vil være en av flere viktige brikker i fundamentet for lokalavisas overlevelse og fremtid. Næringslivet er avhengig av en god lokalavis og lokalavisa er avhengig av sterkt lokalt næringsliv. Så enkelt og så vanskelig.