Skjåk Bræk i utsmykkingsutvalg

Kulturhuset skal ikke bare bli et effektivt og rasjonalt bygg for brukerne, men også et bygg som skal gi brukerne en estetisk og kunstnerisk opplevelse. Det skal blant andre Lise Skjåk Bræk (bildet) sørge for.

  Foto: Kjell Arve Husby

  Foto: Kjell Arve Husby

  Foto: Kjell Arve Husby

Nyheter

Det skal settes ned et egent utvalg som skal ta ansvar for den kunstneriske utsmykningen. I utvalget skal en representant fra Oppdal kunstlag sitte, der skal kulturleder Kari Simonsen sitte, det samme skal arkitekt Sveinung Jørum gjøre og likeledes prosjektleder Bjørn Andreassen.

På sitt møte i går valgte formannskapet å la seg representere av Torild Vognill.

På det samme møtet ivret særlig Ingrid Mellem for å få en kreativ og kompetent «fagperson» inn i utvalget. Hun ville derfor utvide utvalget med en person, og personen skulle være Lise Skjåk Bræk.

Resten av formannskapet støttet forslaget og valgte enstemmig Lise Skjåk Bræk inn i utsmykningsutvalget for kulturhuset i Oppdal.