Historisk fylkesting i Oppdal

Ungdommer fra ti kommuner og en rekke organisasjoner møttes i helga i Oppdal til det første Ungdommens fylkesting. Et eget Ungdommens fylkesutvalg (UFU) ble valgt, med oppdalingen Tørris Aalbu Rasmussen som et av medlemmene.
Nyheter

Aalbu Rasmussen har som en av fem sittet i en arbeidsgruppe som har forberedt dannelsen av fylkestinget, og inviterte like godt til hjembygda da det historiske møtet skulle avholdes. Villmarksleiren var stedet for de mer enn tretti ungdommene i tre hektiske dager.

Speider skal lede

Allerede på fredag kom deltakerne til Oppdal, mens tingforhandlingene begynte i Njålshall lørdag morgen. Først på agendaen sto å få fastsatt vedtekter for arbeidet. I tillegg fikk ungdommene en rekke tips og råd, blant annet fra fylkesordfører Tore Sandvik som hadde tatt turen til Oppdal.

Søndag ble en rekke resolusjoner vedtatt, i tillegg til at UFU altså ble valgt.

22-årige Elise Nordskag, som også har deltatt i arbeidsgruppa, ble valgt til den første leder. Hun representerer Sør-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund. I tillegg ble tre representanter for sørtrønderske kommuner valgt inn blant de faste representantene, og en for de politiske ungdomsorganisasjonene.

Bare ti kommuner

At bare ti kommuner var representer under dannelsen av fylkestinget, var kanskje litt skuffende. Hele fjorten kommuner var i utgangspunktet påmeldt, men mange uteble altså.

– Hva har du fått ut av helga? spør vi Aalbu Rasmussen.

– Jeg har lært en del. Har utvidet horisonten, kan du si, slår han fast.

Å være medlem i det første UFU ser han også fram til med en viss forventning.