- Hjelper ikke med bånd når eieren ikke har kontroll

Oddfrid og Odd Nyberg fra Soknedal opplevde marerittet da hunden deres ble drept av en annen hund som var i bånd.

Oddfrid på det siste bildet med Frida, fra en topptur på Hornet.  Foto: Privat

Nyheter

Hundeeiere og hundehold engasjerer; etter Opdalingens artikkel om hensynsløse hundeeiere i skiløypene har reaksjonene ikke latt vente på seg.

Noen som virkelig fikk føle uvettig hundehold på kroppen er ekteparet Oddfrid og Odd Nyberg fra Sokendal. De var på tur i Rennebu ved Slette, på tur fra Berkåk mot Skaumsjøen.

Det som skulle være en trivelig tur med Frida, familiens cavalier king charles spaniel på fire år, forvandlet seg til rene marerittet for paret og hunden, som fikk bøte med livet på grunn av at en hundeeier ikke hadde kontroll på sin egen hund.

- Ja, det hjelper jo lite med bånd og båndtvang når hundeeieren ikke har kontroll på hunden, forteller Odd Nyberg til Opdalingen.

- Vi var ute og gikk en tur da vi møtte på to hundeeiere, den ene en godt voksen kar med en fuglehund. De passerte uten problemer. Så kom det en kvinne i 40-årene med to hunder, en jamthund og en fuglehund.

Vi stoppet opp og kona mi ba vår hund om å sette seg ved henne. Vår hund var ikke i bånd, men vi hadde full kontroll på den.

Angrep og drepte

Plutselig skar jämthunden ut og gikk rett på vår hund. Det at vår hund var så lydig ble dens bane, den satt i ro og rakk ikke en gang å snu seg for den store jakthunden hadde bitt over ryggen dens, og vi regner med at den umiddelbart knakk nakken på vår hund.

Kvinnen som førte hundene hadde ikke sjans til å kontrollere den åtte år gamle jämthunden. Hun satte seg ned på bakken for å holde den tilbake, men hunden var sterkere og rakk akkurat fram til vår hund som den angrep og drepte.

- Det blir helt feil å ta med en såpass skarp jakthund med i skiløypa eller på steder hvor det er mye folk og hunder, mener Oddfrid Nyberg.

- I alle fall når du ikke er i stand til å kontrollere den. Slike hunder hører hjemme på jakt og på fjellet eller i skogen der den får jakte, mener hun.

- Hundeføreren som var i selskap med føreren av jämthunden mente til alt overmål at det var vi som hadde gjort feil ved å ikke ha vår hund i bånd. Det ble påstått at jämthunden hadde blitt provosert fordi vår hun fikk løpe fritt. Det blir urimelig å påstå i denne sammenhengen når det var den store hunden i bånd som både angrep og drepte den lille hunden som satt ved beina til sin eier.

- Må vise respekt

- Eieren av den store hunden ville naturligvis ikke at dette skulle skje, men som hundeeier bør du både kjenne og ha kontroll på din egen hund. Og så må du vise respekt for folk som er redd for hunder, mener Odd.

- Ja, jeg kjenner faktisk folk som har sluttet å gå på ski fordi de er redde for å møte hunder som ingen har kontroll på i skisporet, og det er jo veldig synd, legger Oddfrid til.

Nyberg har kommet til en avtale med hundeeieren av jämthunden og har fått erstatning for tapet av eget hund. Saken er ikke anmeldt. Ekteparet kommer til å skaffe seg en ny hund bare de får litt tid på seg.


Presisering

I forbindelse med artikkelen «- Hjelper ikke med bånd når eieren ikke har kontroll» der en hundeier beskriver hvordan hans egen hund ble drept av en større jakthund, var hovedfokus i artikkelen ikke skyldspørsmål eller handlingsforløp, men det faktum at ulykker kan skje, også med hunder i bånd når en hundeier ikke har kontroll på hunden.

Dette var en oppfølgingsartikkel etter at en annen hundeier hadde opplevd at han og hans hund ble angrepet av en hund i skiløpya, og at den andre hundeieren stakk fra stedet. Etter at denne artikkelen ble publisert ble avisen kontakten av en hundeier som også ville fortelle sin historie fra skiløpya.

Det har i ettertid blitt bragt oss i erfaring av flere av våre lesere at hendelsesforløpet slik det er framstilt i artikkelen likevel ikke er blitt oss korrekt referert, og at den andre parten i saken med stor sannsynlighet kan føle seg uheldig og feil framstilt.

Opdalingen understreker at de to hundeierne i forkant av artikkelen var kommet fram til en minnelig ordning med hensyn til erstatning. Det er også viktig for oss å understreke at hunden som ble drept ikke var i bånd i eller ved skiløpya slik kommunale forskrifter i Rennebu pålegger. Det kan også synes som at hunden som løp løs omkring ikke var under kontroll, slik som det ble referert i artikkelen, men at den selv løp omkring i umiddelbar nærhet av jakthunden.

Dette bortforklarer ikke eller unnskylder det at jakthunden tok livet av løshunden, men det er likevel et viktig element i historien og Opdalingen mener at dette bør presiseres.

Vi er i ettertid blitt informert om at jakthunden ble avlivet etter hendelsen, noe vi heller ikke ble informert om da saken ble skrevet.

Opdalingen er opptatt av at våre saker skal være balanserte, og føler det derfor riktig å komme med denne presiseringen.

Tore Aasheim, redaktør