Midtre Gauldal ser på seg selv som "ufrivillig alene"

Midtre Gauldal takket nei til samtaler med Rennebu, men nå har både Melhus og Skaun vendt dem ryggen.

Melhus vendte seg bort fra Midtre Gauldal og valgte Skaun; Sivert Moen (fra venstre), Gunnar Krogstad og Jon P. Husby.   Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

- Ufrivillig alene, er beskrivelsen ordfører Sivert Moen i Midtre Gauldal bruker om situasjonen kommunen hans er kommet opp i i forbindelse med kommunereformen. Dette skriver tronderbladet.no.

Ifølge Moen er dørene på alle hold lukket, og Midtre Gauldal står dermed uten noen kommuner å slå seg sammen med. Et flertall i Midtre Gauldal kommunestyre ville forhandle med Melhus og Skaun, men Melhus takket nei og vil heller snakke med Skaun alene.

Ordføreren nevner ikke med ett ord i artikkelen i Trønderbladet at Midtre Gauldal tidligere i år takket nei til samtaler med Rennebu

Det kan med andre ord se ut som om Midtre Gauldals eneste sjanse nå er at det går dårlig i forhandlingene mellom Melhus og Skaun, men fra møtene mellom disse to kommunene meldes det om en god tone.

- Har Midtre Gauldal vært litt for høy og mørk i denne saken og takket nei til Rennebu uten å tenke på at Melhus ville si nei?

- Nei, vi har allerede for ti år siden sagt at vi føler at det riktige er å orientere seg inn mot Trondheim og trondheimsregionen, forklarer ordfører Sivert Moen til Opdalingen.

- Nå har vi tatt en pause i denne saken, kommunestyret ønsket samtaler med Melhus, her fikk vi et nei, og da har vi i realiteten ikke noe valg. Sånn sett er det jo en lettelse at vi nå slipper å bruke tid på forhandlinger som ikke ville ha ført fram, uttaler Moen.

- Så nå venter dere bare på at Melhus og Skaun skal bli uvenner ved forhandlingsbordet slik at dere får en ny sjanse?

- Nei, det tror jeg nok ikke skjer. Jeg tviler på at Melhus og Skaun blir uvenner som du sier, men jeg har ikke så stor tro på at de får til en avtale om sammenslåing heller. Én ting er hva politikerne blir enige om, men så skal befolkningen si sitt, og der tror jeg ikke det er noen stemning for en sammenslåing, forteller ordfører Sivert Moen i Midtre Gauldal kommune. Moen er innvalgt for Senterpartiet.