Oppdal - Rennebu - dette vet vi så langt:

- Ingen skal sies opp ved sammenslåing

Etter massivt press fra politikere og andre, velger forhandlingsutvalgene i Oppdal og Rennebu å åpne sonderingsmøtene.

  Foto: Tore Aasheim

Nyheter

Mandag formiddag inviterte forhandlingsutvalget til pressekonferanse i forbindelse med sonderingsmøtene om kommunesammenslåingen mellom Oppdal og Rennebu.

Etter at det første møtet ble lukket for pressen, har kritikken fra andre politikere haglet. Mange har kommet med krav om åpenhet og innsyn i prosessen.

LES OGSÅ: Hvem bryr seg?

Under mandagens andre og nest siste møte, ble det bestemt at man åpner møtene for både presse og alle andre som vil være tilstede.

- Vi vil sørge for en god prosess, forteller ordfører Kirsti Welander og Ola Øie til Opdalingen.

Det er Rennebu som gir etter og går tilbake på vedtaket i kommunestyret som påla lukkede forhandlinger.

- Vi følte at fokuset ikke ble forhandlingene, men det faktum at de var lukket, og vi vil først og fremst sørge for en god prosess og derfor har vi nå valgt å åpne forhandlingene, uttalte ordfører Ola Øie til lokalpressen.

Ordfører Kirsti Welander informerte om at det ikke vil bli noen endring i sammensetningen av forhandlingsutvalget til Oppdal, selv om dette har vært et ønske fra blant andre Senterpartiet.

- Nå er møtene åpne for alle, og alle som vil er hjertelig velkommen til å være til stede og høre hva som blir drøftet. Welander understreker at hun er glad for at forhandlingene nå blir åpne, og hun takket samtidig Rennebu for at de har vært samarbeidsvillige i saken.

På spørsmål om antallet medlemmer i de to utvalgene har hatt noe å si i forhandlingene, avviste Welander dette kategorisk. Rennebu stiller med hele formannskapet, Oppdal stiller med ordfører, varaordfører, rådmann og en representant for de ansatte.

- Vi opplever på ingen måte at vi har mindre innflytelse selv om Rennebu stiller med flere medlemmer i utvalget. Vi har en god og fin tone, diskusjonen er bra og vi er enige om mye, forteller Welander.

Fram til lunsj mandag fikk ikke utvalgene forhandlet noe om kommunereformen; da ble det snakket om hvorvidt møtet skulle åpnes eller ikke.

LES OGSÅ: Midtre Gauldal ser på seg selv som "ufrivillig alene"

Møtet ble åpnet etter lunsj, men før det redegjorde ordførerne Kirsti Welander og Ola Øie for en del av punktene i forhandlingene så langt:

  • Man er enige om å ta sikte på å slå sammen Oppdal og Rennebu.
  • Ingen kommer til å bli sagt opp som følge av kommunesammenslåingen, man vil etterhvert komme til å redusere antall ansatte totalt, men det skal skje ved naturlig adgang og at folk slutter fordi de starter i andre jobber etc.
  • Når det gjelder det økonomiske så tar man sikte på at Oppdal og Rennebu går "all in" på hver sin kant når det gjelder inntekter og gjeld.
  • Dagens førstelinjetjenester blir hvor de er, tjenestene skal fortsatt være der folk bor.
  • Man er ikke enige om verken kommunenavn, nytt kommunevåpen eller kommunesentrum, begge ordførerne beskrev dette som "følelsesladde" tema som kom til å bli en utfordring.
  • Forhandlingsutvalgene har tatt med et ekstra punkt om næringsutvikling, kultur og infrastruktur.
  • Man baserer forhandlingene på at man få til en løsning der den nye kommunen både skal drive kostnadseffektivt, men samtidig være i stand til å ta på seg nye oppgaver.
  • Man skal komme fram til en løsning til hvordan kommunene skal drives fra et vedtak om sammenslåing blir gjort til det faktisk skjer 1. januar 2020.
  • Man skal komme fram til løsninger for hvordan man skal håndtere interkommunale avtaler, både de som begge kommunene er en del av og der Oppdal og Rennebu deltar i slike ordninger på hver sin kant.
  • Man er blitt enige om å ikke være for detaljert med hensyn til hvor forskjellige fagmiljøer skal plasseres i den nye storkommunen, blant annet fordi man ønsker å bli enige om dette i samråd med kommunens medarbeidere.