Klart nei fra Rennebu

Innbyggerundersøkelsen om kommunesammenslåing viser at oppdalingene sier ja til Rennebu, mens rennbyggen er klart imot en sammenslåing med Oppdal.

Kommunal- og moderniseringsministeren Jan Tore Sanner er nok ikke helt fornøyd med resultatet fra innbyggerundersøkelsen for Oppdal og Rennebu.  Foto: Bjørn Andreassen

Nyheter

Dette er resultatet av innbyggerundersøkelsen som er blitt gjennomført, der 400 rennbygger og 600 oppdalinger er blitt spurt ved oppringing fra Opinion.

Hele 58,9 prosent har svart at de er negative til en sammenslåing med Oppdal kommune. 30,3 prosent er positive til en sammenslåing, mens 10,8 prosent svarer vet ikke.

I Oppdal har 47,2 prosent svart at de ønsker en sammenslåing med Rennebu kommune, mens 40,4 prosent er mot en slik sammenslåing. 12,4 prosent oppgir at de ikke vet.

I Oppdal er de eldste mest positive

Blant de yngste mellom 16 og 29 år er det i Oppdal et flertall mot en sammenslåing med Rennebu. 50 prosent er mot, mens 32 prosent er for en sammenslåing med Rennebu.

Motstanden mot en sammenslåing med Rennebu avtar med alderen, og de over 60 år er klart minst skeptisk og mest positiv til en sammensllåing. Blant de over 60 år er 52 prosent for at Oppdal kommune slår seg sammen med Rennebu, mens 36 prosent  er mot.

Det er liten forskjell mellom kvinner og menn, selv om "vet ikke" - gruppen er større blant kvinnene.

I det mer nyanserte spørsmålet "hvor negativ eller positiv er du  ..." med en firepunkts svarskala, er det et flertall av innbyggerne (55 prosent) som er svært eller ganske positiv til en sammenslåing mellom Oppdal kommune og Rennebu kommune. 39 prosent er svært eller ganske negative til en slik sammenslåing. "Vet ikke"- andelen er nå redusert til 6 prosent.

I Rennebu er de eldste mest negative

I Rennebu er det et flertall mot sammenslåing blant kvinner og menn og i alle de fire aldersgruppene.

Det er en tendens til at det er flest motstandere i aldersgruppen 60 år pluss, mens andelen som er mot er lavest i gruppen 30 - 44 år.

I det nyanserte spørsmålet er det i Rennebu et klart flertall av innbyggerne (59 prosent) som er svært eller ganske negativ til en sammenslåing mellom Rennebu og Oppdal kommune. 35 prosent er svært eller ganske positive til en slik sammenslåing. "Vet ikke" - andelen er nå redusert til 5 prosent.

Her er det også de mellom 30 og 44 år som er mer positive / mindre negative til sammenslåing enn i de andre alersgruppene.