- Bare man blir svett er alt lov

Politikere i Oppdal reagerer på bruken av jordfres til å lage sykkelstier i fjellet.

Reagerer Olav Martin Mellemsæter i Oppdal Høyre.  Foto: Fredrik B. Lange

Nyheter

Denne uken skrev Opdalingen om ivrige syklister som freser opp ny sykkelsti med jordfres i fjellet i Oppdal. Saken skapte raskt reaksjoner blant leserne, og har på få dager blitt lest av over 30 000 personer over hele landet.

I artikkelens kommentarfelt og på sosiale medier diskuteres det heftig om det skal være lov å bruke jordfres i naturen. En av Norges mest kjente kvinnelige snøscooterkjørere, Maria Sandberg, har delt saken på Facebook og fått flere hundre tilbakemeldinger.

- Bare man blir svett er alt lov

Olav Martin Mellemsæter i Oppdal Høyre har i lang tid kjempet for å få fornøyelseskjøring med snøscooter i området Skardalen - Grytdalen i Oppdal. Han reagerte da han så artikkelen om at en sykkelsti blir laget ved hjelp av jordfres.

- Er dette virkelig lov? Det virker som at man kan gjøre alt bare man blir svett av det, sier Mellemsæter til Opdalingen.

Han har ikke noe imot at de bruker jordfres i naturen så lenge de har tillatelse til det. Men han synes likevel at det ikke ser noe fint ut.

- Litt av kritikken som har kommet er at syklister ødelegger vanlige turstier. Når det blir fuktig langs stiene spinner de ut massene og lager nærmest bekker, mener Høyre-politikeren.

LES OGSÅ: Motorisert i naturen - med og uten snø

- Forskjellsbehandling

Leder i Senterpartiet Oppdal, John Torve, reagerer også på bruken av jordfres i naturen.

- De tar seg til rette og bruker jordfres for å få bredere spor. De ødelegger terrenget og setter evige merker, mener Torve.

Syklistene lager sykkelstiene kun på eksisterende stier, og gjør ingen inngrep før de får godkjennelse fra grunneiere. I arbeidet med den nye sykkelstien ved Raudhovden og ned mot Grøtsetra var grunneier selv med å lage den.

- Det er greit nok at det var sti der fra før, men når de bruker fres blir den bredere og vil utvide seg enda mer når man sykler, sier Sp-politikeren.

Torve viser til motorferdselloven som har klare regler mot bruken av motoriserte kjøretøy i utmark.

- For å få lov til å kjøre snøscooter har man strenge restriksjoner. I tillegg til avklaring fra grunneiere må man sende inn søknad til kommunen. Jeg mener dette er forskjellsbehandlig. Gjelder ikke de samme reglene for jordfres som snøscooter? spør Torve.

Svar fra Oppdal kommune

Fagansvarlig ved plan, byggesaker og oppmåling i Oppdal kommune, Stine Mari Måren Elverhøi, forteller at kommunen har blitt kjent med saken gjennom media.

- Vi har ennå ikke tatt stilling til spørsmålet om bruken av jordfres bør søkes om eller hvorvidt motorferdselloven kommer til anvendelse, sier hun.

Kommunen skal undersøke denne saken nærmere og komme tilbake med en konklusjon.

- Det er mange hensyn som skal ivaretas i slike saker. Generelt oppfordrer vi aktører som vil tilrettelege for aktivitet og friluftsliv å ta kontakt med kommunen på forhånd, forteller Måren Elverhøi.

- Oppdal kommunen har god dialog med flere aktører som ønsker å legge til rette for friluftsliv i Oppdal, deriblant syklister, legger hun til.

Leder i Oppdal Senterparti, John Torve.  Foto: Arkivfoto