Ulvespor i Rennebu

Den midlertidige fellingstillatelsen på ulv er trukket tilbake, men folk nederst i Rennebu er ikke så sikker på at ulven har forlatt området.
Nyheter

Mandag 1. august på ettermiddagen kunne fungerende miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Marit Lorvik, informere om at det hadde blitt gitt fellingstillatelse på ulv ved Lauvåsen, nord for Granasjøen.

- Vi fikk melding fra Sau og Geit Rennebu og Statens Naturoppsyn om at det var dokumentert skade på sau, fortalte Lorvik til Opdalingen.

- Det er mest sannsynlig to unge ulver som streifer gjennom. Det er ingen ulvefamilier som er etablert her, opplyste miljøverndirektøren.

Fellingstillatelsen var gyldig frem til mandag 8. august.

- Finner de dem ikke innen den tid har nok ulvene forsvunnet over alle hauger, mente fungerende miljøverndirektøren.

5. august ble disse bildene tatt i grenseområdet mellom Rennebu og Meldal.

I motsetning til fungerende miljøverndirektør mente bygdefolket at det var snakk om bare én ulv, at det var en skikkelig storing og at den streifet alene.

Bildene viser størrelsen på sporene som man mener stammer fra ulven. Sporene underbygger at det ikke akkurat er en liten hvalp som er på ferde.

Det er ikke meldt om flere skader på sau som beviselig stammer fra ulv, så inntil videre så vil det ikke blitt gitt noen ny fellingstillatelse.

Rennbygg som Opdalingen har snakket med synes ikke det er trivelig å tenke på at det kan luske en varg i nærmiljøet, og man er ekstra påpasselig med å se etter dyra, både beitedyr og dyr inne på tunet som for eksempel hunder i bånd.

Nå skal det nok mye til for at ulven kommer helt inn på gårdstunet til folk, men det har også hendt at folk har fått øye på ulven like ved hus eller til og med i hager i mer sentrale strøk av kommunene.

Har du bilder eller video? Send det inn til redaksjon@opdalingen.no eller ring tipstelefonen 992 75 900.