Ny fellingstillatelse for ulv i Rennebu

Ulven er på tokt i Rennebu og ny fellingstillatelse er gitt. Det er også gitt tilskudd til ekstraordinært tilsyn til to beitelag i Rennebu.
Nyheter

Tillatelsen til felling av ulv gitt 1. august hadde varighet til 8. august, men etter at en ny antatt skade av ulv ble påvist i Rennebu for to dager siden ble ny tillatelse til felling av ulv gitt av Fylkesmannen samme dag, altså 14. august.

Denne fellingstillatelsen har varighet til og med 22. august med samme avgrensning som tillatelsen gitt 1. august. Vedtaket gjelder iverksetting av fellingstillatelse for 1 ulv – gjeldende for deler av Rennebu og Meldal kommuner.

I tillegg har Fylkesmannen etter søknad gitt tilsagn om tilskudd til ekstraordinært tilsyn til Meldal beitelag 12. august og til Grindal beitelag og Nerskogen beitelag i  Rennebu kommune 15. august, for å forsøke å forebygge skader og å øke muligheten for å oppdage eventuell skader forårsaket av ulv i beiteområdene.

Dette opplyser seniorrådgiver Kjell Vidar Seljevoll ved Fylkesmannens kontor til Opdalingen.