- Ventet i mer enn tre år

Campingturisme er en viktig del av turistnæringen i Oppdal, samtidig som mange har vært bekymret for de stadig større spikerteltene og brannsikkerheten på campingplassene.

Mange spikertelt ligner mer og mer på fullverdige hytter. Illustrasjonsbilde fra Granmo camping.  Foto: Bjørn Andreassen

Nyheter

Da Opdalingen omtalte saken tidlig i 2014 fantes det ikke noen forskrift som sa noe om tillatt størrelse på spikertelt på campingplasser i Oppdal.

Oppdal kommune kunne den gang opplyse at det hadde vært gjennomført et oppstartsmøte, og at en arbeidsgruppe var i gang med arbeidet.

Nå ser det ut til at kommunen har glemt både arbeidsgruppen og arbeidet med den nye forskriften.

Driver av Granmo Camping, Lars Hevle, kunne den gang fortelle til Opdalingen at han ønsket forskriften velkommen.

–Det er på høy tid. Det er fint å ha en standard som alle følger, på den måten slipper vi at campingplassene har egne interne regler. Det gjør det enklere å ivareta sikkerheten, sa Hevle til Opdalingen.

Hevle bekrefter at han ikke har hørt noe fra kommunen om saken siden den gang.

–Jeg er redd at arbeidet den gang forsvant med daværende fagansvarlig for byggesak i kommunen, uten at noen har tatt tak i saken etter han, sier Hevle.

Oppdal kommune har nå varslet et tilsyn ved Granmo Camping, etter at en campingbeboer ved plassen har påpekt til kommunen at det nå settes opp et spikertelt på over 15 kvadratmeter, som tidligere er blitt antydet som en øvre grense.

–Hvis dette er greit er det flere av oss som ønsker å utvide vårt bygg, sier campingplassbeboeren fra Kristiansund i en kommentar til Opdalingen.

–Saken er at det ikke finnes noen slik grense i dag, og jeg har forstått det slik at kommunen vil avklare dette med partene, sier Hevle, som synes at en grense på 15 kvadratmeter ville vært greit.

–Det som er viktig er at reglene er lik for alle, sier Hevle. I dag er det slik at gjestene flytter et annet sted dersom vi er strengere enn andre campingplasser.

–Dette er en ressurskrevende sak som er utrolig omfattende, så vi vet ikke helt hvor vi skal begynne, sier enhetsleder Ane Hoel i en kommentar til Opdalingen.