Satser hardt på undervannsteknologi

Oppdaling Milan Marković og sønnen Oscar utvikler et kamera som kan overvåke fisk.

Utflyttet oppdaling Oscar Marković (24) er både gründer, daglig leder og styremedlem i selskapet. Han leder all teknologiutvikling og har hovedansvar for design og utvikling av prototyper. Det er mørkt i havet og utvikling av en helt ny type LED-lys har derfor blitt høyt prioritert samtidig som man utvikler kameraer for bruk i havrommet.   Foto: Milan Markovic/Sealab Ocean Group

Nyheter

Milan Marković og sønnen Oscar Marković (24) har brukt åtte år på å utvikle et kamera som kan brukes for overvåking av blant annet laks.