Oppdal KrF med fokus på lærertetthet

Da stortingskandidat Geirmund Lykke (KrF) besøkte Oppdal denne uken fikk han møte lærer Ingerid Falksete, som er lokallagsleder i Utdanningsforbundet.

Ingerid Falksete (t.v.), Geirmund Lykke, Heidi Pawlik Carlson og Karin Robertsen.  Foto: Fredrik B. Lange

Nyheter

Stortingskandidat Geirmund Lykke (KrF) besøkte Oppdal onsdag denne uken. Fylkespolitikeren sitter blant annet som kommunalråd i Trondheim, og tok turen til Oppdal i forbindelse med årsmøtet til Oppdal Kristelig Folkeparti.

Ved kafeen Oss Tållåst i Oppdal sentrum tok Opdalingen en prat med Lykke og medlemmene i Oppdal KrF; Heidi Pawlik Carlson, Alf Morten Olsen og Karin Robertsen.

I tillegg var Ingerid Falksete til stede. Hun er lærer ved Aune barneskole og lokallagsleder i Utdanningsforbundet (UDF).

1,5 millioner kroner til Oppdal

En av Lykkes hjertesaker er å få flere lærere på småbarnstrinnet. I slutten av februar la KrF fram et forslag i Stortinget som gikk på større lærertetthet, der det skal være maksimalt 16 elever per lærer. Forslaget fikk ikke flertall.

I budsjettforliket for 2017 ble samarbeidspartiene KrF, Venstre, FrP og Høyre enige om å bevilge 1,3 milliarder kroner til flere lærere på 1.-4.trinn. Det er 460 millioner kroner mer enn i fjor. Oppdal får 1.556.849 kroner til tidlig innsats.

– Vi må starte et sted, men det er naturlig å ha opptrapping på flere trinn, mener Lykke.

Falksete er glad for satsingen på å få flere lærere i barneskolen og skryter av arbeidet til KrF.

– Vi i Utdanningsforbundet er enige i at tidlig innsats er viktig. Her i Oppdal har midlene blitt brukt til flere lærertimer på småtrinnet, forteller hun.

– Helsesøsteren er mer til stede enn tidligere

UDF er klare på at større lærertetthet er en nøkkelfaktor for å øke kvalitet i skolen. Mange barn i dag har forskjellige utfordringer som lærere må ta hånd om.

– Vi har en arbeidshverdag med mange utfordringer. For å kunne se hver enkelt trenger både skole og barnehage flere pedagoger. Når elevgruppene blir for store, ser vi at vi ikke har kapasitet til å se alle elevene. UDF ønsker en nasjonal norm som omhandler antall elever per lærer, sier læreren.

– Det er viktig at helsesøsterordningen tar seg av dette, og i Oppdal merker vi at helsesøsteren er mer til stede enn tidligere. Det er veldig positivt, legger hun til.

Falksete får støtte av Lykke, som mener det er viktig at yrkesgrupper rundt læreren kan avlaste dem for de sosiale utfordringene.

– Lite fravær ved OVS

Karin Robertsen i Oppdal KrF var nysgjerrig på om det er mye frafall i oppdalsskolen.

– Oppdal videregående skole har hatt svært lavt frafall sammenlignet med landet for øvrig. Årsaken til dette lave frafallet kan blant annet skyldes at skolen har hatt et godt oppfølgingsprogram for elever som strever i skolen, sier Falksete.