Studenter tok over undervisningen

I forrige uke tok lærerstudenter over undervisningen ved Berkåk skole og Rennebu ungdomsskole. For to av dem ble det et gjennsyn med gamle trakter.

På gamle tomter: Mari Bergsrønning og Jo Nordbø hadde i forrige uke gjensyn med sin gamle skole. Denne gang fra skolepult til kateter. Foto: Jan Inge Flå 

Artigere å stå ved kateteret enn å sitte ved pulten. Mari Bergsrønning, lærerstudent

Nyheter

25 elever fra NTNU lærerstudiet var i forige uke utplassert i praksis ved Berkåk skole - Rennebu ungdomsskole. Studentene, som er inne i sitt fjerde år i lærerutdanningen, hadde totalansvaret for undervisningen i fire dager, og for to av dem ble det i tillegg et gjensyn med sin gamle skole.

–Det er artig å komme tilbake til Rennebuskolen og hilse på gamle kjente, sier Jo Nordbø med krav om å bli trodd.

På tide med noe nytt

Jo har lenge jobbet i entreprenørbransjen som landmåler, men fant ut at han ville prøve noe nytt. Han nærmer seg de tretti, og skulle han prøve noe annet, var det på tide, som han sier. Sammen med legefrue Mari fra Midtre Gauldal, holder han til i Trondheim, men ser ikke bort fra at nesen vendes sørover, sånn etter hvert.

–Vi trives i byen, men kan godt tenke oss å flytte nærmere hjemstedene våre. Hvor vi bosetter oss i fremtiden, avhenger selvsagt av hvor vi begge to får jobb, sier han.

Vanlig undervisning

Rektor Kari Haukdal er strålende fornøyd med den jobben studentene har utført, mens den faste lærerstanden har vært i Trondheim og kurset seg.

–De var sammen med oss i to dager før vinterferien, der de fikk fagplaner og undervisningsopplegg, og dette opplegget har altså ikke medført noe brudd i undervisningen, og vi har bare mottatt gode tilbakemeldinger fra både elever og foreldre, sier hun.

Trives bak kateteret

Mari Bergsrønning er også tidligere elev ved skolen, og i likhet med Jo er hun godt fornøyd med oppholdet ved sin gamle læreanstalt.

–Det er fint å få prøve seg, og det er jo mye mere artig å stå ved kateteret ennå sitte ved pulten, smiler hun.

–Det har vært arbeidsomt, men artig, og for oss er det veldig fint at assistentene er her og hjelper til, legger Jo Nordbø til.

Samtlige studenter som praktiserte i Rennebu forrige uke, er inne i avslutningsåret av utdanningen sin, bortsett fra dem som fortsetter med masteroppgaver.

Totalansvar for undervisningen

Studentene hadde ansvaret for elevene både på barne, mellom og ungdomstrinnet, og mens Jo Nordbø stort sett jobbet i 10. klassen, var Mari Bergsrønning opptatt med å holde kustus på elevene i 5. trinn. Skjønt kustus; samarbeidet elever - nye lærere har visst fungert svært så bra.

–Studentene har vært observante og tatt tak der det trengtes. Men elevene våre har vært greie å ha med og gjøre, og har jobbet godt sammen med sine "nye" lærere, sier rektor Kari Haukdal.