Ønsker fokus på likeverd, respekt og rettferdighet for alle

Linn Kvam og Frode Grendal er tillitsvalgte i Oppdal for NFU.

Frode Grendal og Linn Kvam  Foto: Privat/Hjemmetjenesten i Oppdal kommune

Nyheter

NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) har fått to nye tillitsvalgte i Oppdal.

Linn Kvam og Frode Grendal ønsker å bidra til at vi har et størst mulig fokus på likeverd, respekt og rettferdighet for alle.

- Vi ønsker dem velkommen, skriver Hjemmetjenesten i Oppdal kommune på sin Facebook-side lørdag.

NFU ble stiftet i 1967, og har ca 8300 medlemmer. Aktiviteten er fordelt på 19 fylkeslag og 188 lokallag over hele landet. NFU har mer enn 2000 tillitsvalgte. NFU har landsmøte hvert 4. år. Forbundsleder er Jens Petter Gitlesen

NFU er en viktig pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming. Vi er også en viktig høringsinstans i alle saker som berører mennesker med utviklingshemning, nasjonalt og internasjonalt