Bondelaget frykter at spekulanter vil overta matjord

Rett over påske vil regjeringen foreslå endringer i konsesjonsloven. Bondelaget frykter at spekulanter vil overta matjord.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har varslet at stortingsmeldingen om jordbrukspolitikken vil inneholde «mer marked og mindre stat», og aktører i jordbruket frykter at viktig matjord skal gå tapt. Her i diskusjon med leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.  Foto: NTB

Nyheter

Aktører i jordbruket har i lengre tid advart regjeringen mot liberalisering og mer frislipp i norsk jordbruk.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har varslet at stortingsmeldingen om jordbrukspolitikken vil inneholde «mer marked og mindre stat». Forslaget går ut på endringer i konsesjonsloven og priskontrollen. Regjeringens mål er økt omsetning av matjord, at det rett og slett skal bli enklere å selge til hvem man vil.

Rett over påske, 21. april, legges endringsforslagene fram.

Frykter spekulanter

Kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen i Norges Bondelag maner til kamp for å beholde konsesjonsreglene slik de er i dag.

– Regjeringen foreslo i høringsbrevet at man kan leie jord i en periode på fem år, og at man deretter kan kjøpe jorda. Dette mener vi er et rent smutthull, som åpner opp for at spekulanter kan ta over viktig matjord, sier Boeck Jakobsen.

– En større utbygger vil ikke ha problemer med å leie jorda først til høyeste pris. Deretter vil det være fritt fram for kjøp, sier hun.

Hun mener også at det er et tidsspørsmål før matjord på denne måten kan komme over på utenlandske hender. Det har vi sett både Danmark og Sverige, sier hun.

Også Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum frykter at lovforslaget kan åpne for utenlandske eiere av matjorda, og han advarer spesielt mot kinesiske interesser.

– Vi ser at kinesiske ressurser er offensive og sikrer seg jordressurser. Og man vet at veldig ofte står den kinesiske stat bak og kontrollerer det som skjer, uttalte Vedum til NRK tidligere denne måneden.

Skogeiendommer

Boeck Jakobsen advarer også mot et forslag som går ut på at man kan selge skogeiendommer av en viss størrelse uten priskontroll.

– Hvis det går igjennom, er vi redd for at mange vil skille ut skogen fra gårdsbruket. Et etterfølgende salg vil da føre til at aktive næringsutøvere utkonkurreres. Det kan føre til at store skogområder kommer i hendene på noen som ønsker å bruke det til eksklusiv jakt, sier Boeck Jacobsen.

Hun understreker at det ikke er flertall for alle forslagene på Stortinget.