Sjekk hvem som fikk midler av Oppdalsbanken

Oppdalsbanken hadde et godt resultat i 2016 og deler nå overskuddet med Oppdal.

Her er årets gavemottakere, som tirsdag mottok midler fr Oppdalsbanken.   Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

Oppdalsbanken deler hvert år ut midler til lag og organisasjoner, hvor de deler ut midler i forbindelse med regnskapet hvert år.

– Vi hadde et godt år i 2016, hvor vi endte opp med et overskudd etter skatt på 30,7 millioner kroner. Dette var en fin økning fra fjoråret, forteller banksjef Gro Furunes Skårsmoen i Oppdalsbanken.

Hun forteller videre at banken har drevet godt og har hatt kontroll på kostnadene.

– Det ser også veldig bra ut for 2017, og vi er nødt til å drive med et ordentlig overskudd for å kunne drive bank, sier hun.

Hvert år får de søknader på gaver. I år er det to millioner de skal bruke på gaver.

– Da de første sparebankene kom på 1800-tallet, var de for å kunne bidra til økonomisk trygghet for den enkelte innbygger og for å bidra til en positiv utvikling i samfunnet vi lever i. Disse gavemidlene skal brukes til å realisere prosjekt som det offentlige ikke kan bidra med. Visjonen til Oppdalsbanken er at vi skal være en drivkraft for vekst og utvikling for deg og ditt samfunn, sier hun.

– Dette hadde ikke vært mulig å gjøre om det ikke hadde vært for dere som driver med frivillig arbeid, sier Skårsmoen.

Haakon Nordseth i IL Snøhetta skryter av Oppdalsbanken.

– Fellesnevneren for oss som sitter her i dag, er at det må en og annen krone til for å få gjennomført ting som ikke er hyllevare. Her synes jeg Oppdalsbanken har vist en ansvarlighet, og det synes jeg er sterkt å kjenne på for oss som driver med frivillighet, sier han.

Disse mottok midler

Dovrehallen Grendalag v/ Oddbjørn Dalslåen (kr. 12.000):

Dovrehallen Grendalag har over 30 år hver vinter arrangert luftgeværskyting for barn, ungdom og voksne. Dette er veldig populært. De har også i år behov for å kjøpe inn et gevær og har søkt om midler til dette. Beløpet går til innkjøp av luftgevær.

Driva Idrettslag v/ Jenny Kristin Heggvold (kr. 122.000):

Kunstgressbanen ligger ved Drivdalen Skole og blir fullfinansiert med støtte fra Oppdalsbanken. I tillegg en liten andel til drift av idrettslaget som har til formål å legge til rette for allsidig aktivitet for folk i alle aldre ut fra egne forutsetninger. Beløpet dekker kr 117 000 til ferdigstillelse av kunstgress + kr 5 000 til drift av laget.

KRIK-laget Oppdal v/ Kristin Sjøvold (kr. 14.500):

Støtte til ledertreningskurs for ungdom mellom 13 og 18 år knyttet opp mot rusfritt miljø, samt utstyr og leie av allsal. KRIK-laget jobber for at ungdom 13-18 år i Oppdal skal ha et godt, spennende og rusfritt samlingssted der de kan være seg selv og utvikle kreative evner og lederegenskaper. Opplegget har stor grad av fysisk aktivitet, liv, lek og latter. Styrets medlemmer er flinke til å inkludere ungdom som ikke finner seg til rette andre steder, f.eks. innen idrett.

Antall medlemmer er 29, hvorav under 18 år er 25 og over 18 år er fire.

De ønsker økonomisk støtte til å kunne sende styrets ungdommer på kurs som vil bidra til å videreutvikle gode lederegenskaper og styrke andre egenskaper som er viktig for dem selv og fellesskapet. De søker om støtte til kursavgiften.

Laget ønsker også å kunne få mulighet til å leie allsalen på Kulturhuset til høsten for lettere og gjennomføre lekbaserte aktiviteter med plass til flere enn det de får på OMM.

Lønset Idrettslag v/ Jon Torve (kr. 22.500):

Støtte til ferdigstillelse av gapahuk som ligger i passe avstand fra sentrum/skolen til en flott skitur eller gåtur. Lønset Idrettslag er et aktivt lag. Størst er aktiviteten om vinteren da det arrangeres poengrenn i langrenn og alpint. Disse avsluttes med hyggekveld og premieutdeling i mai.

Laget har en 4,5 km lang lysløype. I tillegg har de ferdigstilt en 2 mil lang skiløype fra Lønset sentrum til Storli. I juni arrangeres det Grænsaløp med både løp og gåing. Beløpet skal dekke ferdigstillelse av gapahuken på kr 17 500 + kr 5 000 til drift av laget.

Norsk Motorcross Klubb Oppdal v/ Erik Flå (kr. 25.000):

Klubben har i dag en liten barnebane og en større bane for voksne. De søker om utstyr og oppgradering av motorcrossbane for barn. Målet med tiltaket er å tilby et bredere produkt for barn og unge samt øke sikkerheten for utøverne. Klubben har i dag mange voksne medlemmer, men ved å legge til rette for yngre kjørere håper de å kunne tilby et bedre tilbud for barn og unge.

Beløpet går til dekking av utstyr (hjelm, brynje og minicross) for utlån.

Oppdal Gospelkor v/ Morten Olsen (kr. 15.000):

Formålet med koret er å samle sangglade mennesker i Oppdal og omkringliggende kommuner i et musikalsk, sosialt og åndelig fellesskap på tvers av menigheter.

Koret ønsker og spre sangglede og det kristne budskap gjennom gospelmusikk og i tillegg være en positiv bidragsyter i lokalsamfunnet.

På utstyrsfronten ønsker koret å investere i flere mikrofoner, noe som er viktig ved konserter og andre utadrettede opptredener. Beløpet går til innkjøp av mikrofoner.

Oppdal hestesportsklubb v/ Ellen Solberg (kr. 20.000):

Tilrettelegging for riding og investering i varmestue. Vi legger til rette for ridning som aktivitet ved å drive ridekurs fire dager i uken. Tilbyr oppstalling og nødvendige fasiliteter. Det er cirka 50 elever i rideskolen hver uke hvorcirka 80 prosent er barn og unge.

Klubben investerte i 2016 i ny varmestue i ridehuset for å bedre forholdene for kursdeltagere og foreldre. Dette har medført at foreldrene er tilskuere under kursene noe som både barna og instruktørene setter pris på. Beløpet skal være et tilskudd til drift og et bidrag til varmestuen.

Oppdal Idrettslag v/ Christin Gjønnes (kr. 100.000+100.000):

Søknad om støtte til snølagring i 2017 og snøkanontårn på Oppdal Skistadion i Kåsen. Oppdal IL ski/skiskyting søker med dette om støtte til etablering av snølager på Oppdal

Skistadion for tidligåpning i slutten av oktober 2017. Laget startet opp med å lagre snø i fjor vinter.

Laget hadde gode erfaringene med snølagring i fjor og ønsker neste år å utvide haugen noe. Målsetningen er å lagre nok snø fra snølegging i gode forhold, til å legge hele løypenettet slik at det ikke er behov for å supplere med snølegging ved åpning av sesongen.

I 2016 kunne laget tilby topp treningsforhold for egne medlemmer, men også tilreisende allerede i okt/nov. Det ble gjennomført arrangement som ikke hadde latt seg gjøre uten snølagring (lite natursnø og for varmt for snølegging). Dette er viktig for de aktive og for rekrutteringen av nye barn og unge som vil gå langrenn eller drive med skiskyting.

Prosjektet er en del av langrennsatsingen i Oppdal, samt det å bygge opp skistadion i Kåsen til en helårsarene fra ski og skiskyting. Ved at en i tillegg setter opp snøkanontårn gjør en snøleggingen mer effektiv. Da blir det redusert behov for dugnadsarbeid, og i tillegg vil det gjøre arbeidet med snølegging både enklere og sikrere.

Beløpet er ment å dekke kr 100 000 til snølagring og kr 100 000 til snøkanontårn.

Oppdal juniorkorps v/ Jon Aalbu (kr. 20.000):

Oppdal Juniorkorps har planer om å få sin egen komposisjon, og hva er mer naturlig enn å få skrevet og framført dette i jubileumsåret (65 år). Lokale komponister vil bli forespurt om mulighetene for et slikt musikkstykke for korps kombinert med bass/gitar og akkompagnement.

Korpset ønsker å kjøre et eget seminar, fredag-søndag, med avsluttende jubileumskonsert i Oppdal kulturhus med instruktører utenfra med litt «pondus». Gjerne et samarbeid med andre lokale, unge musikere til samspill. Dette for å gi et løft til de yngre utøverne av det lokale musikklivet i Oppdal.

Oppdal Juniorkorps har også planer om en inspirasjonstur for korpsmedlemmene i jubileumsåret. I jubileumsåret ønsker kopset å gi medlemmene ny inspirasjon ved å ut på studietur, både for å dele vår spilleglede og også hente inspirasjon og møte musikere utenfor vår daglige krets.

Banken gir en gave på kr 20 000,- som laget kan fritt fordele mellom disse prosjektene.

Oppdal Skateklubb v/ Kenneth Fjellstad (kr. 25.000):

Oppdal Skateklubb ønsker å ruste opp og utvide skateparken med nye elementer. Sommeren 2016 fikk klubben på plass avtale med kommunen om utvidelse av areal og fikk finansiert asfaltering av området.

Området blir brukt fra barn i barnehage-alder til godt voksne, men de har valgt å fokusere på aldersgruppe 6 - 19 år, og legge rette til rette for nybegynnere. Parken blir brukt både med løpesykkel av de minste, til sparkesykkel, bmx, rulleskøyter og skateboard

Dette er møteplasser og samlingspunkt for barn og unge, og det er noe klubben ønsker å få til i Oppdal. Beløpet går til støtte til drift av og utstyr til skateklubben.

Oppdal 2 Pionerene Speidergruppe v/ Marit Sofie Ishoel (kr. 11.500):

Speidergruppa ble startet i 1993. Å være speider handler om samarbeid og vennskap. Speiding er friluftsliv til alle årstider. Klubben har i dag total cirka 60 medlemmer, hvorav under 18 år er 48 og over 18 år er 12. Pengene går til prosjekt vinterspeiding som omfatter to skredsøkere, tre snøspader, fire søkestenger og en snøsag.

Skogtun Grendahus v/ Ingrid Godtland (kr. 15.000):

Foreningens/lagets formål er å skape liv og engasjement i grenda, sørge for at grendahuset er et attraktivt sted for kretsen og for andre som ønsker å leie. Gaven går til kjøkkenutstyr og nye stoler, samt til utstyr i forbindelse med voksentrim.

Stiftelsen Vognildsbua v/ Sivert Wognild (kr. 10.000):

Vognildsbua er et sosialt samlingspunkt i kretsen og bygda til glede for fastboende og tilreisende i alle aldre.

Vognildsbua tar vare på og restaurerer de antikvariske verdiene i anlegget Vognildsbua og skal være en formidler av historien rundt handel i tidligere tider.

Mye gjennomføres på frivillig basis og på dugnad. Beløpet går til generell støtte til drift av Vognildsbua.

Vollan Idrettsklubb v/ Geir Karlsen (kr. 18.000):

Kommunen fikk høsten 2016 renovert friidrettsbanen. Dette var nødvendig og vil og legger godt til rette for allsidig friidrettsaktivitet i årene som kommer. Siden friidrettsbanen ble anlagt er det imidlertid ikke investert mye i utstyr. Mesteparten av dette er i dag utslitt eller ødelagt av tidens tann.

For å kunne arrangere godkjente stevner er vi avhengige av å ha nødvendig utstyr på plass. Det mest grunnleggende vi mangler nå, er tidtakerutstyr. Beløpet går til dekning av tidtakerutstyr.

IL Snøhetta v/ Haakon Nordseth (kr. 150.000):

Nærmiljøanlegg ved Midtbygda skole og barnehage. Snøhetta I.L søker om støtte fra Oppdalsbanken til å gjennomføre utviklingen av regionens beste nærmiljøanlegg ved Midtbygda skole og barnehage. Anlegget bygges ut i et samarbeid mellom skole, barnehage og I.L Snøhetta.

Snøhetta I.L har ansvaret for utbygging av idrettsinstallasjonene i anlegget. Drift og vedlikehold vil fordeles mellom brukerne av anlegget. Gaven går til skileikanlegg og klatrehaug.

I tillegg er det andre lag og foreninger som også vil motta en mindre gave fra Oppdalsbanken.

Aunlund Vev
Barnelaget Framtidsvon
Dalslia Skitrekk
Dovrebanen - jernbanehistorisk forening
Drivdalen i vinden - OASE
Fredagsklubben "Vårblomst"
Fremad 4 H
Funksjonshemmeds Fellesorganisasjon (FFO) Oppdal
Kor Allegro
Kåsen Velforening
LHL Oppdal
Lønset Samfunnshus
Lønset Skytterlag
Museumshagen Velforening
NFU Oppdal og Rennebu
Norsk Folkehjelp avd. Oppdal
Oktetten
Opdal og Midtbygden Skytterlag v/ungdomsutvalget
Opdal Ungdomslag
Oppdal Curlingklubb
Oppdal Fjellturgruppe
Oppdal Frivilligsentral
Oppdal Gammelteknisk forening
Oppdal Helselag
Oppdal Husflidslag
Oppdal Idrettslag 
Oppdal Kulturforum
Oppdal Kunstlag
Oppdal Maleklubb
Oppdal Musikkforening
Oppdal 4H nemnd
Oppdal og Rennebu Hørselslag
Oppdal og Rennebu Revmatikerforening
Oppdal Pistolklubb
Oppdal Songlag 
Oppdal Spell- og dansarlag
Oppdal Sykkelklubb
Oppdal Taekwon-Do klubb
Oppdal Quiltelag
Slekt og data - Oppdal
Storskrymten Spaserklubb
Teen Life