Ola Øie holdt fredag sin aller første landsmøtetale

Øie benyttet anledningen til å snakke fylkesveiens sak, og mener dagens regjering skaper A- og B- veier.
Nyheter

Ordfører i Rennebu, Ola Øie, gikk fredag på talerstolen under Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo. Han snakket i første rekke fylkesveiens sak, og sa blant annet dette:

- I dag brukes det 8 ganger mer på drift og vedlikehold per meter riksvei enn det brukes på fylkesvei. Dette fører til at det skapes A- og B-veier som igjen fører til at næringslivet i distriktene taper, samtidig som det representerer en betydelig trafikksikkerhetsutfordring. Jeg er glad for at Arbeiderpartiet ønsker å få et forpliktende program for fylkesveiene inn i Nasjonal transportplan slik at staten blir bevisst ansvaret for distrikts-Norge.

Hele talen til Ola Øie kan du lese her:

"Jonas, Hadja, Trond, dirigenter, kjære landsmøte.

Landet vårt er unikt og rikt på naturressurser. Vi bor i byer, tettsteder, fjordarmer og åssider. Vi vil ta hele dette langstrakte og mangfoldige landet i bruk. Distriktspolitikk er og blir meget viktig. Det er her verdiskapningen er, og det er her vi skal hente maten vår. Det er frustrerende å være ordfører i en kommune der vi kjemper med nebb og klør for å utvikle næringsliv og bosetting så mangler vi det viktigste, midler til god infrastruktur.

Fylkesveiene utgjør en betydelig del av veinettet og er særlig viktig for næringslivet i distriktene. I Sør Trøndelag har etterslepet økt med 190 millioner hvert år Høyre og Frp har regjert, samtidig som samferdselsministeren bedyrer at det aldri har vært brukt mere penger på vei og jernbane, mismatch spør du meg. Det totale etterslepet nasjonalt er på hele 62 milliarder kroner.

I Rennebu har vi Norges dårligste vei til Norges flotteste hytteområde på Nerskogen FV 512. FV 700 i Orkdalen er også eksempel på vei i mitt distrikt som er i ferd med å smuldre opp. Slik kan det ikke være! Og jeg vet at det står ille til i andre fylker.

Høyre og Frp ønsker å legge ned fylkeskommunen, og det merker vi. I dag brukes det 8 ganger mer på drift og vedlikehold pr meter riksvei enn det brukes på fylkesvei. Dette fører til at det skapes A- og B-veier, som igjen fører til at næringslivet i distriktene taper.  Samtidig representerer det en betydelig trafikksikkerhetsutfordring.

Jeg er glad for at arbeiderpartiet ønsker å få et forpliktende program for fylkesveiene inn i Nasjonal transportplan slik at staten blir bevisst ansvaret for distrikts-Norge. Politikk handler om å prioritere.

I Trøndelag var det en politisk enighet om at E6 sør for Trondheim og elektrifisering av jernbane nord for Trondheim skulle prioriteres. Høyre var tydelig på at E6 sør skulle stå ferdig innen 7 år i valget i 2015, men etter at regjeringen ga bort ansvaret til aksjeselskapet Nye Veier, er det fortsatt usikkert når veien står ferdig. Vi må ha politisk styring på veiutbygging!

Kjære landsmøte, støtt opp om satsing på fylkesveier, vi må knytte de store byene sammen med hovedveiene og et godt jernbanetilbud. Det er her de store blodårene er. Samtidig må vi legge til rette for at de dyrebare råstoffene som produseres i dette flotte landet vårt fraktes miljøvennlig på en effektiv måte ute i distriktene.

Infrastruktur er det beste eksemplet på at by og land går hand i hand".