Frykter lav valgdeltakelse på Lønset

Oppdal Senterparti har fått henvendelser fra folk på Lønset som vurderer å ikke stemme ved høstens stortingsvalg i protest mot at valglokalet på skolen er avviklet.

  Foto: Arkivfoto

Nyheter

I en interpellasjon til kommunestyremøtet 24. mai ønsker Oppdal Senterparti å opprettholde Lønset som valgkrets. De vil at innbyggerne i kretsen skal få avgi sine stemmer i et valglokale på Lønset under stortingsvalget 11. september.

Tidligere i år foreslo valgnemnda å avvikle valglokalene på Lønset og Vollan. Dette ble vedtatt i formannskapet med fire mot tre stemmer. Vollan stemmekrets er slått sammen med Sentrum og Fagerhaug krets med nytt navn Sentrum, Fagerhaug og Vollan krets. Lønset stemmekrets tilhører nå Midtbygda krets med nytt navn Lønset og Midtbygda krets.

- Helt uten forvarsel

I høst må kretsene som tilhører Vollan skole og Lønset skole stemme ved henholdsvis Oppdal kulturhus og Midtbygda skole.

- Helt uten forvarsel, mistet Lønset krets og Vollan krets plutselig retten til å benytte nærskolen sin som valglokaler. Dette vedtaket har ikke vært drøftet i andre forum enn i valgnemnda. Vi i kommunestyret har ikke hatt mulighet for å ta stilling til en slik endring, sier Karti Toftaker (Sp) til Opdalingen.

Reaksjonene fra Lønset krets har latt vente på seg. Senterpartiet har mottatt henvendelser fra innbyggere som ønsker å stille opp på dugnad som vakt. De har også mottatt tilbud om gratis servering og fri leie av Lønset skole.

- Men det som er mest alvorlig i denne saken er at vi har mottatt henvendelser fra mange velgere som vurderer å ikke stemme i protest mot dette vedtaket. Det må vi i kommunestyret ta på alvor, forteller Sp-politikeren.

- Har gjort oss selv en bjørnetjeneste

Toftaker peker på at velgeroppslutningen i Oppdal er ekstremt viktig for de tillitsvalgte politikerne.

- Vi gjør oss selv en bjørnetjeneste hvis vi risikerer at mange innbyggere velger å ikke avgi stemme ved årets valg i protest mot et vedtak som føles urettferdig, sier hun.

- Innbyggerne i Lønset krets er like mye verdt som alle andre innbyggere i Oppdal. De har en kretsskole som de er svært stolte av, og den bør vi bruke som valglokale, slik tradisjonen har vært siden skolen ble bygd. Forskjellsbehandling av velgere blir helt feil for oss i Senterpartiet, fortsetter Toftaker.

Hun legger til at Vollan krets ikke har kommet med et ønske om endringer etter å ha mottatt den samme nyheten.

- Vollan ligger avstandsmessig nært sentrum, og det kan kanskje være årsaken til at kretsen aksepterer denne endringen, sier hun.