Snart bor det 7.000 innbyggere i Oppdal

Trenger bare elleve nye mennesker for å nå historisk milepæl. Se interaktiv grafikk over folketallet i Oppdal og Rennebu.
Nyheter

Statistisk sentralbyrå (SSB) har kommet med en oversikt over folketallet for første kvartal. Totalt var vi 5.267.100 personer i Norge per 1. april 2017. Det er en økning på 8.829 mennesker.

Det ble født 13.700 barn i 1. kvartal og 11.300 personer døde. Fødselsoverskuddet har ikke vært lavere første kvartal siden 2003.

1. januar i år bodde det 6.973 mennesker i Oppdal. I utgangen av kvartalet bor det 6.989 innbyggere i kommunen. Det betyr at Oppdal bare er elleve innbyggere unna å nå folketallet 7.000.

I første kvartal har 13 barn blitt født, mens 16 mennesker har gått bort. Totalt 67 personer har flyttet til kommunen. 48 mennesker har flyttet ut av bygda. Det gir en folkevekst på 16.

Nedgang i Rennebu

Rennebu hadde på sin side 2.556 innbyggere i inngangen på første kvartal. 1. april. bodde det 2.547 mennesker i kommunen. Det betyr en nedgang i folketallet med ni personer.

Fire barn ble født i Rennebu i første kvartal, mens elleve personer døde. 23 mennesker har flyttet til bygda. 25 personer har flyttet bort fra kommunen.

Flere innvandrere i Norge

Innvandringen var noe høyere enn i første kvartal forrige år, mens utvandringen var cirka like høy. Rundt 15.200 personer ble registrert som innvandrere og cirka 8.800 som utvandrere.

Oppland, Møre og Romsdal og Telemark hadde nedgang i folketallet i 1. kvartal, ellers hadde alle de andre fylkene vekst. I Oppland drar både fødselsunderskuddet og innenlands utflytting ned. I Møre og Romsdal er det innenlands utflytting som drar ned. Alle fylkene har nettoinnflytting fra utlandet.

Høyest prosentvis vekst hadde Troms fylke med 0,4 prosent. Den viktigste årsaken er høy innvandring. Deretter følgde Akershus og Oslo. Hovedstaden fikk 3.300 nye innbyggere fra utlandet, men nettoinnflyttingen blir lav av at det er mange som flytter ut av byen – nær 9.000 i dette kvartalet.

I Akershus har de høy nettoinnflytting både fra utlandet og innenlands.


Så høy er barnefattigdommen i Oppdal og Rennebu

Torsdag slapp Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) «Oppvekstrapporten for 2017».