Skal få fart på lærlingearbeidet i Oppdal og Rennebu

Jan Bredeveien og Egil Grønbakken er klar for å få flere lærlinger til Oppdal og Rennebu.

  Foto: Foto: Katrine Silseth Naas

Nyheter

Jan Bredeveien, styreleder i Opplæringkontoret i Oppdal og Rennebu SA og daglig ansvarlig Egil Grønbakken er veldig klar for å sette arbeidet de har jobbet med i ett års tid ut i livet.

– Det har tatt sin tid, men nå er vi virkelig klar på å komme i gang. Vi har opprettet et styre med sju medlemmer og ansatt en daglig ansvarlig i 50 prosent stilling. Vi håper å få til et mye større kjør om lærlinger og flere lærlinger til Oppdal og Rennebu. De som er lærlinger skal få bedre oppfølging, forteller Bredeveien til Opdalingen.

Det er Nasjonalparken Næringshage, Oppdal videregående skole og NAV som har gått i bresjen for å få dette til.

– I tillegg er det mange bedrifter som har etterlyst et lokalt opplæringskontor. I dag har vi rundt 20 medlemsbedrifter og 15–20 lærlinger. Målet vårt er å øke antall lærlinger og medlemsbedrifter, sier Bredeveien.

– Videregående har vært veldig delaktig

Egil Grønbakken har 40 års erfaring i tømrerfaget. Siden 1997 har han vært selvstendig næringsdrivende. Selv om han trer inn som daglig ansvarlig i opplæringskontoret i en 50 prosent stilling, skal han fortsette å jobbe i sin næringen. Han skal også være 50 prosent i sin næring i byggebransjen.

Han har i tillegg erfaring med løpet på utdannelsen og har vært vikar på videregående på bygg- og anlegg i flere perioder. Han har også vært ansvarlig for å sette opp fagprøven og bedømme den.

– Jeg har sett gangen i det og tror jeg kan gi en god oppfølging til lærlingene. Nærhet og lokal kjennskap er også noe vi kommer til å ha et stort fokus på, og jeg kommer på besøk når de ønsker det. Vi lover at vi skal bli tett på og bedrifter sier selv at lokalkjennskap og nærhet er viktige faktorer for dem og deres lærlinger, sier Grønbakken.

Det er Torkel Kant som har vært den faglige personen bak opplæringskontoret. I tillegg har Oppdal videregående vært veldig delaktig i denne oppstartsprosessen.

– De har vært med hele tiden og de er også representert i styret ved rektor Torkild Svorkmo-Lundberg. Det at de har vært veldig delaktig har vært avgjørende for oss, sier han.

Skal hjelpe bedrifter og lærlinger

Grønbakkens jobb blir å møte lærlingene og snakke med bedriftene.

– Framover skal jeg kontakte lærlinger som står ledig på listen i forskjellige fag og høre om de fortsatt er interessert. For mange kan det være at det er en bedrift i Oppdal eller Rennebu som passer dem, sier han.

De påpeker at det lokale opplæringskontoret kan være til stor hjelp for de mindre bedriftene og de som ikke har hatt lærlinger tidligere.

– Hvor viktig er opplæringskontoret for Oppdal og Rennebu?

– Oppdal og Rennebu har støttet dette fordi de ser at dette er viktig for å få flere lærlinger. I tillegg kan vi sikre at flere får seg lærlingejobb i nærmiljøet og at de ikke forsvinner bort fra bygda. De vil forsvinne om vi ikke gjør noe, sier Bredeveien.