Nytt tilbud for tungbilsjåfører i Oppdal

Nå er 15 nye døgnhvileplasser for tungbilsjåfører i bruk ved Oppdalsporten.

  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Statens vegvesen opplyser at døgnhvileplassene for tungtransport ved E6 bak Oppdalsporten på Fagerhaug er klar til bruk.

- Dette er et viktig tilbud for de som kjører langtransport langs E6 gjennom Oppdal, slik at de får mulighet til å ta en god og lang pause, sier Gunvor Tørum Haugerud i Statens vegvesen.

Inne på baksiden av Oppdalsporten har de tilgang til toalett, dusj og et oppholdsrom. De kan stå på døgnhvileplassen i opptil 48 timer i strekk dersom de ønsker det. 6 av de 15 døgnhvileplassene har gratis strøm og er forbeholdt de som kjører med fryselager og har varer som må holdes frossent.

- Dette er et viktig bidrag for å øke sikkerheten til alle som ferdes langs vegene våre, fordi det er positivt at tungbilsjåførene får gode muligheter til å hvile ut, slik at de er opplagte bak rattet, sier Haugerud.

En døgnhvileplass er et område som er tilrettelagt for parkering av vogntog slik at sjåførene kan hvile på lange reiser. Kjøre- og hviletidsbestemmelsene pålegger sjåførene som kjører tunge biler å ta pauser. Regelverket er det samme over hele Europa. Sjåførene er pålagt å hvile 11 timer hvert døgn, og de må ta en 45 minutter lang pause for hver 4,5 time.

Oppdalsporten eier og drifter området med døgnhvileplassene, mens Statens vegvesen betaler leie for at de stiller opp med et godt tilbud til tungbilsjåførene.