Bidrar med støtte til Frivilligsentralen

Formannskapet ser på institusjonen som viktig for Rennebu kommune.

Maj Britt Svorkdal Hess ved Frivilligsentralen på Berkåk.   Foto: Jan Inge Flå

Nyheter

Formannskapet i Rennebu sier at Frivilligsentralen er en viktig institusjon som kommunen ønsker å støtte. De ønsker derfor at Rennebu kommune bidrar med tilskudd til drift av sentralen.

Tilskuddet skal benyttes til drift og tilskuddets størrelse fastsettes av kommunestyret for ett år av gangen i forbindelse med kommunens budsjettbehandling.

Størrelsen på tilskuddet vurderes for kommende fireårsperiode i kommunens økonomiplan, men planen er ikke bindende.