Nett-infrastrukturen for KVO og Driva til TrønderEnergi

Kraftverkene i Orkla (KVO) og Driva Kraftverk selger nettvirksomhetene sine til TrønderEnergi Nett.

  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Etter forhandlinger og styrebeslutning i både KVO og Driva Kraftverk denne høsten er dette nå besluttet, med virkning fra 1. januar 2017. Mellomværende fra 1.1.2017 til myndighetsgodkjenning gjøres opp mellom partene.

Bakgrunnen for salget er myndighetenes vedtak våren 2016 som medfører at all nettvirksomhet selskapsmessig skal skilles fra andre virksomheter i kraftnæringen.

- Med bakgrunn i kommende regelendringer for nettselskap så ser vi på dette som en nødvendig tilpasning. Overdragelsen innebærer at vi som kraftprodusent får et rent kundeforhold til nettet direkte fra kraftverkene. Dette er med og spisser vårt fokus på lønnsom kraftproduksjon, sier styreleder i KVO, Svein Ove Slinde, som også er Statkrafts regiondirektør for Midt-Norge.

- Kjøpet gjør at nettet vårt nå bindes sammen med Hedmark, Møre og Romsdal, og Statnetts linjenett på Sunndalsøra. Vi tror dette blir viktig gitt utviklingen i kraftmarkedet der balanse mellom forbruk og produksjon også må sikres regionalt. Dessuten bidrar dette, sammen med kjøpet av nettet i Kvikne og Rennebu kraftlag, til at vi styrker vår kompetanse, tilstedeværelse og aktivitet i våre sørlige områder, sier nettdirektør i TrønderEnergi Bård Uthus.

Fakta KVO Nett

Nettet ble satt i drift i forbindelse med oppstart kraftproduksjon i KVO i 1978 og brukes til å ta i mot kraftproduksjonen fra KVO-kraftverkene Ulset, Litjfossen, Grana, Brattset og Svorkmo, og til å forsyne forbrukskunder i den sørlige delen av Sør-Trøndelag.

Nettvirksomheten som selges består av et linjenett som strekker seg 153 kilometer fra Savalen i sør til Orkdal i nord med enkelte stasjonskomponenter.

Fakta Driva kraftverk Nett

Nettet ble satt i drift i 1973 og brukes til å ta i mot kraftproduksjonen fra kraftverkene Driva kraftverk og Grøa, og til å forsyne forbrukskunder i den sørlige delen av Sør-Trøndelag.

Nettvirksomheten som selges består av et 132 kV linjenett som strekker seg 48,3 km langt og går fra og går frå Sunndalsøra i Møre og Romsdal til Lønset i Oppdal, Sør Trøndelag. I tillegg til linja inneholder den overførte nettvirksomheten også en trafostasjon i Lønset.