Derfor er det fyrverkeriforskjell i Oppdal og Rennebu

Tre timer mer nyttårsmoro i Rennebu

Følger du enkle regler er det større sjanse for at du får en nyttårsfeiring fri for uhell.   Foto: Colourbox

Nyheter

Lensmann Finn Skårsmoen opplyser at politivedtektene for Oppdal og Rennebu åpner for litt ulik oppskytingstidspunkt av fyrverkeri. Forskjellen er ikke stor, men absolutt verdt å merke seg.

I politivedtektene for Oppdal bestemmes det at oppskyting av fyrverkeri er lov i tidsrommet nyttårsaften fra klokken 19.00 frem til 1. nyttårsdag klokken 01.00.

I Rennebu gjelder de samme lovpålagte reglene fra nyttårsaften klokken 17.00 til 1. nyttårsdag kl. 02.00, hvilket betyr at det er åpnet for tre timer lengre nyttårsmoro i Rennebu enn i nabokommunen.

Hvorfor er reglene forskjellige i de to kommunene?

- Normen som gjelder for hele landet, gir litt rom for hver enkelt kommune til å bestemme tidspunktene for oppskyting. I Rennebu forholder man seg til normalvedtektene, mens i Oppdal er det satt noen begrensninger hva gjelder tidspunktene, sier Skårsmoen.

Personlig kunne lensmannen ønske at flere hadde fulgt Oppdal sitt eksempel, først og fremst av hensyn til de som av ulike årsaker sliter litt når det braker løs, men dette er altså opp til hver enkelt kommune.

Uansett om du befinner deg i Rennebu eller Oppdal når det gamle året takkes av, og det nye skal ønskes velkommen, er det viktig å forholde seg til tidspunkt og det generelle regelverket.

- Husk at det kun er tillatt å bruke fyrverkeri kjøpt av godkjent utsalgssted. Fyrverkeri tatt inn fra for eksempel Sverige er forbudt, og bruk av dette kan medføre både bøter og fengsel i henhold til loven. Ellers er det bare å oppfordre folk til å tenke sikkerhet og å vise hensyn, sier Skårsmoen.

Bruk beskyttelsesbriller. Alltid.

De to siste nyttårsfeiringene har 30 personer fått alvorlige øyeskader som følge av bruk av fyrverkeri, viser tall fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB). Ingen av de skadde brukte beskyttelsesbriller.

Kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, Torbjørn Brandeggen, har følgende å si om hvordan man skal unngå øyeskader på nyttårsaften;

- Beskyttelsesbriller er en billig forsikring mot å få gjenstander i øynene på nyttårsaften. Ansiktet er spesielt utsatt denne kvelden og det er fort gjort å få gnister fra stjerneskudd eller fyrverkeri i øynene. Derfor anbefaler vi alle å ha på beskyttelsesbriller hele tiden når du er i nærheten av fyrverkeri eller stjerneskudd. Og dette gjelder både voksne og barn, sier han.

I fjor fikk 18 personer øyeskader. Ingen av de skadde brukte beskyttelsesbriller. Det ble meldt inn totalt 47 personskader på fingre, ansikt, hørsel og øyne.

- Det er betenkelig at ti av de som fikk personskade i fjor var under 18 år. Dette til tross for at det er 18 års aldersgrense for kjøp og bruk av fyrverkeri. Alle, både den som skal avfyre fyrverkeriet og de som ser på, bør bruke beskyttelsesbriller. Også ved bruk av stjerneskudd er det viktig å bruke beskyttelsesbriller, slik at barna ikke får gnister i øynene, sier han.

Kombinasjonen alkohol og fyrverkeri er livsfarlig

De fleste personskadene skjer når folk tenner på fyrverkeri i alkoholpåvirket tilstand. Tre av fire skadde i fyrverkeriulykker de siste syv årene er menn.

- Kombinasjonen av alkohol og fyrverkeri er livsfarlig. Hvert eneste år ser vi et hopp i skadestatistikken ved årsskiftet, særlig rundt brann og personskader. Vi ville fått langt færre fyrverkeriskader på personer og eiendeler dersom folk var mer oppmerksom på hvor farlig det egentlig er med fyrverkeri når de har drukket. Fyrer du opp monsterbatteriet ditt bør du være edru, sier Brandeggen.

Rydd opp

Skadene trenger ikke å være selvforskyldte. Mye skyldes andres uforsiktighet eller rett og slett hærverk, men det er likevel mye du selv kan gjøre for å unngå at det er du som rammes av en skade eller ulykke. Rydd opp restene med en gang. Fyrverkeri er eksplosiver og selv små mengder er nok til å gi livsvarige skader. Det er forbudt å overlate fyrverkeri til mindreårige.

- Husk at det er de voksnes ansvar å sørge for at barn og unge holder trygg avstand under oppskyting av fyrverkeri. Og ikke glem å rydde. Mange barn finner rester av fyrverkeri første nyttårsdag. Husk derfor å rydde opp etter deg hvis du har skutt opp fyrverkeri, slik at ingen skader seg på det du har latt ligge igjen, sier Brandeggen.

Slik får du en tryggere nyttårsfeiring:

¤ Ha nok beskyttelsesbriller til alle. Forbered fyrverkerioppskytingen i god tid mens det ennå er lyst ute.

¤ Les bruksanvisningen nøye før bruk. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadd og sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte.

¤ Bøy deg aldri over antent fyrverkeri. Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk.

¤ Hold god avstand fra oppskytingen. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.

¤ Mange barn leter etter rester av fyrverkeri første nyttårsdag. Husk derfor å rydde opp etter deg hvis du har skutt opp fyrverkeri, slik at ingen skader seg på det du har latt ligge igjen.

  Foto: Colourbox